Dansk Biografisk Leksikon

Frederik Dalgas

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Frederik Dalgas,  21.3.1866-3.4.1934, fabrikdirektør. Født i Århus, død i Hellerup, begravet på Frbg. Efter præliminæreksamen fra Århus katedralskole kom D. i lære i det kendte handelshus Elias B. Muus i Kerteminde hvor han var i otte år. Efter et år hos B. Muus & Co. i Kbh. tog han til Hamburg og senere Antwerpen. Derfra ville han egentlig have været til Sydrusland, en plan han dog opgav da han 1891 af Philip Schou der havde lært ham at kende og mente at kunne udnytte hans evner modtog tilbud om at blive sekretær i aktieselskabet Aluminia - dengang fælles selskabsnavn for fajancefabrikken og Den kgl. Porcelainsfabrik (endnu i dag eksisterer Tranquebar-stellet som en af frugterne af deres indsats) -hvor han 1897 avancerede til underdirektør og 1920 ved Philip Schous tilbagetræden blev administrerende direktør. I svigerfaderens tid havde porcelænsindustrien haft sit gennembrud. Det blev D.s fortjeneste at han også - bl.a. i samarbejde med maleren og keramikeren Chr. Joachim - førte fajancefabrikationen frem til en smuk kunstindustriel position, samtidig med at han teknisk og kunstnerisk forfulgte de sejre det kgl. porcelæn havde vundet. Han var en myndig industrileder præget af en vis patriarkalsk ånd der kunne slå over i stejlhed, men tillige var han udrustet med betydelig købmandsmæssig smidighed, og gennem et vidtspændende eksportsalg hvortil han sikrede en række udenlandske forbindelser skabte han Den kgl. Porcelainsfabrik et verdensry. Under konjunkturnedgangen mod slutningen af hans direktørperiode da verdensmarkedet svandt ind påbegyndte han en senere fortsat omlægning af produktionen fra luksusvarer til brugsvarer. D. trak sig tilbage fra direktørposten 1931 og tog sæde i selskabets bestyrelse. Til sin død var han indehaver af en række faglige tillidsposter, bl.a. i Industrirådet hvor han var indvalgt 1924 og Dansk Arbejdsgiverforenings hovedbestyrelse hvor han var formand for foreningens økonomiske råd.

Familie

Forældre: kaptajn, senere oberstløjtnant E. D. (1828-94) og Maria M. Købke (1832-1916). Gift 11.5.1897 på Frbg. (Emmaus) med Ingeborg Hanna Schou, født 17.7.1878 på Frbg., død 18.3.1953 i Gentofte, d. af fabrikant, senere konferensråd Philip S. (1838-1922) og Clara O. M. Buch (1839-1926). - Bror til Christian D. og Ernesto D.

Udnævnelser

R. 1906. DM. 1927.

Ikonografi

Tegn. af Aage Roose, 1926. Mal. af Sally Philipsen, 1932 (Den kgl. Porcelainsfabrik). Foto.

Bibliografi

Interview i Gads da. mag., 1930 293-300. - Arbejdsgiveren, 1926 87f; sst. 1927 126. Børsen 5.4.1934. Tidsskr. for industri 15.4. s.å. 101 f. - Levnedsberetning i ordens-kapitlet.

Læs også om Frederik Dalgas i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Frederik Dalgas
Frederik Dalgas
21.3.1866-3.4.1934, dansk erhvervsmand, som efter ha ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Antwerpen
fransk Anvers , Belgiens næststørste by ved flo ...Artikel i Den Store Danske
katedralskole
tidligere også kaldt  domskole eller kapitelsk ...Artikel i Den Store Danske
Hamburg
(da. Hamborg ), storby i Nordtyskland ved El ...Artikel i Den Store Danske
patriarkalsk
(af lat. patriarchalis ), vedr. en patriark; ærværd ...Artikel i Den Store Danske
Tranquebar
Trankebar , indisk Tharangambadi , fiske ...Artikel i Den Store Danske
Aluminia
dansk fajancefabrik, grundlagt 1863 på Christ ...Artikel i Den Store Danske
Philip Schou
1838-1922, dansk fabrikant. Uddannet ved Polyteknisk ...Artikel i Den Store Danske
præliminæreksamen
almindelig forberedelseseksamen , afsluttende ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
FHLau
17/07/2011
PKJen
17/07/2011
  • Læst 591 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki