Dansk Biografisk Leksikon

Sophus Bülow

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Sophus Bülow, Sophus Heinrich Cornelius Bülow,  29.12.1857-8.5.1936, direktør i Bikuben. Født i Kbh. (Garn.), død i Kbh., begravet sst. (Garn.s kgd.). B. blev student 1876 fra Haderslev læreres skole, cand. jur. 1881, s.å. sagførerfuldmægtig, overretssagfører 1884 og drev selvstændig sagførerforretning i Kbh. til 1894. Som sagfører var hans speciale skiftevæsen og boadministration. Han var således fast medhjælper ved Nordre birks skifteret og blev værge for Frederik VI's umyndiggjorte søn, lensgreve Dannemand, og efter hans død (1889) administrator for Det grevelige Dannemandske stift (Åstrup kloster) 1891-1920. 1896-1921 var han medlem af administrations-kommissionen for stamhuset Estrup. 1895 tilkaldte sparekassen Bikuben ham til en direktørstilling. Man havde netop oprettet det første private forvaltningsinstitut i Danmark, og det blev B.s opgave at nyorganisere denne afdeling. Forvaltningsinstituttets funktion skulle ligge i feltet mellem overformynderiets administration af ubemyndigedes midler og bankernes depotforretninger. Hovedområderne blev forvaltning af arve-, legat- og gavemidler i al rørlig formue; fast ejendom indgik således ikke, og midlerne var afsondret fra Bikubens øvrige kapital. Nogen god forretning blev det ikke for Bikuben, men gevinsten kunne ikke direkte måles i fortjenesten, fuldt så meget i kontakten til nye kredse. 1905 blev B. formand for Bikubens direktion, men interessen specielt for forvaltningsafdelingen beholdt han til sin død. B. blev 1925 medlem af bestyrelsen for Centralforeningen af større sparekasser i Danmark og var medlem af den i henhold til lov af 13.4.1910 nedsatte Sparekasse- og bankkommission. Uden for Bikuben var han bl.a. formand i Kjøbenhavns Brandforsikring og bestyrelsesmedlem i Foreningen Fremtiden og Lægeforeningens boliger. Også i erhvervslivet fandt man anvendelse for B.s ekspertise. Han var således formand i bestyrelsen for Bloch & Andresen, Nordisk Tekstil A/S og revisor i aktieselskaberne Store Nordiske Telegrafselskab og De danske Sukkerfabriker. - Sønnen Johan Keller Bülow, født 10.4.1885, død 6.12.1945, blev student 1902, cand. jur. 1907 og overretssagfører 1911. 1909-21 ansat i indenrigsministeriet, 1924 i socialministeriet, departementschef her 1925. Fra 1928 overpræsident i Kbh. 1924-28 var han formand for danske statsembedsmænds samråd og ministerialforeningen. 1922-26 stedfortræder for statens forligsmand i arbejdskonflikter. Han var flere gange regeringsdelegeret ved internationale forhandlinger. Kammerherre 1931. R. 1922. DM. 1927. K.2 1933. F.M.l. 1930.

Familie

Forældre: premierløjtnant af infanterireserven, senere assistent Frantz Christopher Eichstedt B. (1825-95) og Birgitte Jensine Mortensen (1835-1912). Gift 8.5.1884 i Kbh. (Johs.) med Maria Sophia Frederikke Keller, født 17.12.1860 i Kbh. (Trin.), død 10.5.1938 i Kbh., d. af cand. teol., senere forstander, tit. professor Johan K. (1830-84) og Cathrine E. D. Graae (1833-1906).

Udnævnelser

R. 1906. DM. 1920. K.2 1927.

Ikonografi

Litografi af Johs. Britze, 1933. Foto.

Bibliografi

Harald Westergaard: Bikuben 1857-1907, 1907. Jens Toftegård: Bikuben 1907-32, 1932. C. V. Bramsnæs: Bikuben i hundrede år, 1957. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
overretssagfører
jurist, der i tiden mellem Sagførerloven af 1868 ...Artikel i Den Store Danske
departementschef
leder af et departement . ...Artikel i Den Store Danske
overpræsident
se Københavns Overpræsidium . ...Artikel i Den Store Danske
forvaltning
se offentlig forvaltning . ...Artikel i Den Store Danske
Bikuben
finansiel koncern. Sparekassen Bikuben blev stiftet ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
IGejl
17/07/2011
JToftg
17/07/2011
  • Læst 519 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki