Dansk Biografisk Leksikon

Namen Jansen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Namen Jansen, Namen Johansen, død før 1.7.1549, købmand, rådmand. Født i Vidding herred. Død i Flensborg. J., der ligesom sin hustru var friser, var flyttet til Flensborg fra Padeleck nær Husum og boede i hvert fald i 1520erne i en gård på Søndertorv lige ved Gråbrødre- eller Franciskanerklosterets mur. 1520 blev han prokurator eller forstander for dette kloster og fik samtidig privilegium på fri handel i riget og frihed for andre afgifter end den årlige skat. J. drev i 1500-årenes begyndelse en omfattende handel med en kundekreds der vel væsentligst strakte sig over 14 herreder omkring Flensborg, men også nåede byer som Ålborg og Randers, Itzehoe og Wismar, og han kom efterhånden i besiddelse af en mængde jord på Vesteregnen. Hans forretningsvirksomhed kan følges i en stor regnskabsbog over kreditleverancer, udestående fordringer med renteindtægter og lejeindtægter af jorder og ejendomme som han begyndte 1528, og som er den næstældste bevarede købmandsregnskabsbog fra det danske område. – J.s interesse for kirken viste sig i køb af adskillige afladsbreve, bl.a. til støtte for byggeriet af Peterskirken i Rom. Han var fra 1495 medlem af Hellig legems gilde i Flensborg og 1531 blev han medlem af Vor Frue købmandsgilde. I hvert fald fra 1526 var han rådmand, en post han havde til sin død. Ved testamente af 1545 bestemte J. og hans hustru, at deres store formue skulle anvendes "til Guds ære og de rette fattiges trøst", og at den eneste arving, sønnen Lütke Namensen, skulle have dispositionsretten. Sønnen, der var en af Flensborgs mere ejendommelige og fængslende personligheder, tidligere gråbrødremunk og efter reformationen fortsat en trofast katolik, byggede vel i årene omkring 1554–57 en statelig bygning til et fattighus, men lod efter færdiggørelsen huset indrette til brug for en latinskole som han tillagde store midler. J.s store formue blev således grundlaget for latinskolen i Flensborg.

Familie

gift Vollig (Follich eller Phaleck), død 1549 (efter 1.7.) i Flensborg. – Far til Lütke Namensen.

Bibliografi

Diplomatarium Flensborgense, udg. H. C. P. Sejdelin I–11, 1865–73. – O. H. Moller: Erneuertes Andenken der milden Stiftungen durch welche sich ... Ludolphus Naamanni und dessen gottseligen Eltern ... verdient gemacht haben, Flensb. 1774. Samme: Vermischte Nachrichten und Urkunden welche ... Ludolphus Naamani ... betreffen, Flensb. 1775. O. M. Brasch: Flensborg latin- og realskoles hist. I, 1861 18. Flensburg. Ein Heimatbuch, udg. Chr. Voigt I, Flensb. 1929 263–72. Holger Hjelholt m. fl.: Flensborg bys hist. I, 1953 164 169f. Die Kunstdenkmäler der Stadt Flensburg, udg. Ludw. Rohling, München 1955 = Die Kunstdenkmäler des Landes Schlesw.-Holst. VII 387f. Ole Degn i Erhvervshist. årbog, 1979 11 23–26 28–29.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Wismar
tysk by 30 km nord for Schwerin ved Lübeckbugten ...Artikel i Den Store Danske
testamente
viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hv ...Artikel i Den Store Danske
prokurator
(afledt af lat. procurare , se prokura ), person ...Artikel i Den Store Danske
Itzehoe
by 50 km nordvest for Hamburg i den tyske del ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske
Peterskirken
San Pietro in Vaticano , den romersk-katolsk ...Artikel i Den Store Danske
latinskole
ældre skoleform, der formidlede en kristen, klassisk ...Artikel i Den Store Danske
Flensborg
Flensburg , by i bunden af Flensborg Fjord i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Degn
18/07/2011
  • Læst 415 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki