Dansk Biografisk Leksikon

Svend Ellehøj

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Svend Ellehøj, Svend Åge Jensen Ellehøj,  8.9.1924-28.1.1988, historiker. Svend Ellehøj var student fra 1943 (Rungsted) og mag. art. 1950 i historie fra Kbh.s univ. 1947 opnåede han universitetets guldmedalje for en afhandling om Øresundstoldregnskaberne og engelsk skibsfart i 1600-tallet. Efter konferensen knyttedes han til Kbh.s univ. ligesom han fra 1951 underviste på N. Zahles seminarium. 1955 blev Svend Ellehøj videnskabelig assistent ved historisk institut, 1959 amanuensis og 1965 professor i historie sst. til sin død.

Som forsker studerede han især to felter, dels tidlig norrøn historieskrivning om hvilken han publicerede et par afhandlinger og disputatsen Studier over den ældste norrøne historieskrivning, 1965, dels 1600-tallets danske historie. Svend Ellehøj var en af hovedbidragyderne til jubilæumsværket om højesterets historie Højesteret 1661-1961, 1961, og i Politikens Danmarks historie VII, 1964 gav han en kyndig og velskrevet fremstilling af Chr. IVs tidsalder. Som redaktør af Historisk Tidsskrift 1965-73 styrkede han dettes almene placering i dansk historie. Svend Ellehøj beklædte en række faglige tillidsposter; således var han 1964-70 formand for Historisk samfund, 1966 indvalgtes han i Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie hvis forstander han var 1975-85. 1970 indvalgtes han i Videnskabernes selskab. Svend Ellehøj var redaktør af det stort anlagte jubilæumsværk der udsendes fra 1979 i anledning af Kbh.s univ.s 500-års jubilæum. Fra 1967 var han efor for Elers kollegium.

Familie

Svend Ellehøj blev født i Barup, Hellested sogn.

Forældre: gårdejer Hans Gudmund Jensen E. (1883-1950) og Karen Marie Thomsen (1885-1968). Gift 1. gang 21.9.1945 i Kbh. med Anvar Tollan Jensen, født 27.12.1924 i Kbh., d. af kredsbibliotekar Åge Martin Jacob Charles J. (født 1897) og Ingeborg Dagmar Hansen. Ægteskabet opløst 1950. Gift 2. gang 16.9.1950 i Salzburg med Ottilie Bogensberger, født 31.12.1926 i Knittelfeld, Østrig, d. af Maria B. (1902-77). Ægteskabet opløst 1971. Gift 3. gang 17.3.1978 i Kbh. med Vivi Voss Jensen, født 23.10.1944 i Kbh., d. af kontorchef Arne Voss J. (født 1914) og kontorchef Gudrun Kirstine Vistisen (født 1916).

Udnævnelser

R. 1973.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1965 216f.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Højesteret
domstol , oprettet ved forordning af 14.2.16 ...Artikel i Den Store Danske
Historisk Tidsskrift
udgivet af Den Danske Historiske Forening siden 1840 ...Artikel i Den Store Danske
historiker
(af lat. historicus ), person, der studerer histori ...Artikel i Den Store Danske
amanuensis
oprindelig antikkens betegnelse for en slave, de ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
CBjø
17/07/2011
MeHa
17/07/2011
  • Læst 748 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki