Dansk Biografisk Leksikon

Jørgen Bloch

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Jørgen Bloch, Jørgen Karstens Bloch, Georgius Castanæus Bloch,  12.6.1717-8.1.1773, biskop, personalhistoriker. Født i Odense, død i Ribe, begravet sst. Efter 1736 at være blevet student fra Odense gymnasium blev B. 1740 teologisk kandidat. Han havde tolv år gammel mistet sin far og måtte af mangel på understøttelse en tid påtage sig korrekturarbejde ved Høpffners hof- og universitetsbogtrykkeri; derefter vikarierede han 1741–42 ved krigshospitalets søndre militære skole. 1742 ansattes han ved den nordre. Han katekiserede samtidig både på dansk og tysk i Garnisons kirke og prædikede 1741 på tysk i Stokhuset. 1743 blev han præst ved søetatens kvæsthus; tillige skulle han som 4. præst bistå præsterne ved Holmens kirke. I den anledning siger hans hidtidige foresatte provst Hviid at han er grundig i sine studier, ren i sin lærdom og ustraffelig i sit levned. 1746 tog B. magistergraden. Han havde ved flere lejligheder prædiket for de kongelige, og 1747 blev han uden ansøgning hospitalspræst i Odense og præst i Pårup men frabad sig embedet. 1752 blev han dansk slotspræst ved Christiansborg slot. 10.8.1764 udnævntes han til biskop over Ribe stift, et embede, han selv betegnede som det mest besværlige i det ganske rige, og ved Christian VIIs salving fik han den teologiske doktorgrad. – B. var en dygtig biskop og skal have besiddet en elskelig karakter. Han var meget belæst, noget frygtsom og undselig. Han brugte lang tid til at forberede sine prædikener som han læste op, hvad der bevirkede at flere præster fulgte deres biskops eksempel. B. har udgivet nogle af de taler han holdt for de kongelige, men hans litterære virksomhed er sparsom og ubetydelig; derimod har han indlagt sig fortjeneste som personalhistorisk samler. Efter hans død blev hans samlinger erhvervet af G. L. Baden; af hans ypperlige materialier til den fynske gejstligheds historie fra reformationen (tillige omfattende Lolland-Falster der dengang hørte til Fyns stift) udgav provst L. P. Næraae 1787–90 i Odense 1. bd. og 2. bd.s 1. hæfte. Fra Badens papirer stammer også nogle på gamle landkort med B.s hånd skrevne optegnelser om præster og skolemænd fra forskellige steder i Danmark og Norge der nu findes i Rigsarkivet.

Familie

Forældre: stiftsprovst Mathias Andersen B. (1682–1729) og Sille Karstens (1690–1765). Gift 21.5.1743 i Kbh. (Garn.) med Johanne Dorothea Rosenberg, døbt 22.3.1714 i Kbh. (Holmens), død 10.6.1793 i Kolding, d. af artillerikaptajn Christian Edvardsen R. (død 1753) og Lieveke Jacobsdatter Gamst.

Bibliografi

B. Brorson: Ligprædiken over J. K. B., 1773. Adresseavisen 1773 nr. 15. Kirkehist. saml. 3.r.V, 1884–86 691. Pers. hist. t. V, 1884 169. Nyeste skilderi af Kbh., 1824 nr. 59–60. – Optegnelser i Rigsark. Samlinger samt levnedsbeskr. 1921 i Kgl. bibl.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Christiansborg
dansk hovedfort på Guldkysten , påbegyndt 16 ...Artikel i Den Store Danske
Rigsarkivet
siden 1889 navnet på statens centrale arkiv i ...Artikel i Den Store Danske
personalhistorisk
(se personal ), vedr. personalhistorie. ...Artikel i Den Store Danske
Stokhuset
straffeanstalt i København, der i 1670 indretted ...Artikel i Den Store Danske
personalhistoriker
(se personal ), person, der dyrker personalhistorie ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ThH-F
17/07/2011
  • Læst 463 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki