Dansk Biografisk Leksikon

Aksel Kristiansen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Aksel Kristiansen, Aksel Søren Kristiansen,  18.12.1896-31.12.1967, missionær. Født i Tullebølle på Langeland, død i Århus, begravet Låstrup kgd. pr. Skals. K. arbejdede i sine første ungdomsår som mejerist, men efter en omvendelsesoplevelse i 18–19 års alderen blev han 1916 optaget på Høng eksamenskursus og tog 1921 studentereksamen fra Frederiksborg statsskole. I hele studietiden boede han på Regensen, og 1926 tog han teologisk embedseksamen hvorefter han i korte perioder virkede som ordineret vikar for sognepræsten i Snoldelev-Tune og som sognepræst i Timring. Da Santalmissionen søgte en præst der ville tage en missionærgerning op blandt det assamesiske stammefolk boroerne meldte K. sig til denne tjeneste og ankom den sidste dag i året 1927 til Bassam. Her gik han straks i gang med at lære boroernes sprog, boroni. Opgaven var ikke helt ligetil idet der så at sige ikke fandtes hjælpemidler. Men K. tog fat med den energi og målbevidsthed som alle dage var et særkende for ham. Allerede 1929 var den første missionsstation for boroarbejdet opført i Gaorang hvor han opså oprettede en kostskole for drenge. I de følgende år blev evangeliet forkyndt og mange boromenigheder grundlagt i de ofte ufremkommelige landskaber mellem urskove og floder. K. blev således pioner for missionen blandt borofolket, og da han og hans hustru 1939 rejste hjem for at begynde en præstegerning i Danmark talte kirken over 3000 døbte boroer. En særlig betydningsfuld indsats gjorde K. på det litterære område. Han oversatte evangelieteksterne til søndagsgudstjenesterne, en bibelhistorie, adskillige salmer, katekismen og meget mere til boroni. K.s største indsats var dog oversættelsen af Det nye testamente til borosproget, 1939. Da boroerne manglede ord for mangt og meget, især abstrakte begreber, krævede dette oversættelsesarbejde megen fantasi og indfølingsevne og en kolossal arbejdsindsats.

1940 blev K. udnævnt til sognepræst for Låstrup og Skals menigheder i Viborg stift og i 1943 tillige til provst for Rinds-Nørlyng herreders provsti. Endnu en gang kaldte Assam dog på ham. Efter anmodning fra missionærkonferencen og boroernes kirkeråd rejste han igen ud til Assam for at revidere sin oversættelse af Det nye testamente så et nyt oplag kunne blive trykt. Han fik bevilget tre års orlov fra folkekirken til dette formål, og inden hans hjemrejse 1949 forelå den reviderede udgave af Det nye testamente færdigtrykt. For sin indsats på dette felt blev han hædret med en udnævnelse til æresmedlem af The British and Foreign Bible Society. K. har skrevet Blandt Urfolk i Assams Jungle, 1934, Arbejdsaar blandt Boroerne, i En Hilsen til den danske Menighed, 1942, samt artikler i Santalposten o.a.st.

Familie

Forældre: husmand Martin Larsen K. (1856–1928) og Marie Sofie Hansen (1853–1931). Gift 3.8.1928 i Darjeeling, Indien, med Rigmor Skat-Petersen, født 25.11.1903 i Calcutta, d. af missionær, pastor Otto S.-P. (1877–1919) og Bartha Nicoline Cæcilie Vinkel (1875–1953).

Udnævnelser

R. 1950.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Assam
... Asom , delstat i det nordøstlige Indien ...Artikel i Den Store Danske
Skals
by 12 km nord for Viborg; 1853 indb. (2014). Sk ...Artikel i Den Store Danske
Santalmissionen
Dansk Santalmission , folkekirkeligt missionsselsk ...Artikel i Den Store Danske
Regensen
Collegium Domus Regiæ , Danmarks næstældste ...Artikel i Den Store Danske
sognepræst
i folkekirken en fastansat præst, der betjener et el ...Artikel i Den Store Danske
folkekirken
... den danske folkekirke , den evangelisk-luthe ...Artikel i Den Store Danske
testamente
viljeserklæring, hvorved en person bestemmer, hv ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
OleChr
18/07/2011
  • Læst 381 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki