Dagen i dag 28. juli 2015Se alle dagen i dag

 • 2005IRA
 • 1976Tangshan
 • 1968Otto Hahn
 • 1866Danmarks Riges Gr...
 • 1794Maximilien de Rob...
 • 1750Johann Sebastian ...
 • 1741Antonio Vivaldi
 • 1261Lohede
 • Polfoto/Charlie Collins
  2005 - IRA

  IRA meddelte i en erklæring, at den afsluttede sin væbnede kamp. I erklæringen blev alle organisationens medlemmer påbudt at nedlægge våbnene og udelukkende bidrage til politiske formål med fredelige midler.

 • 1976 - Tangshan

  Den kinesiske by Tangshan, der ligger ca. 200 km øst for Beijing, blev ødelagt ved et af de mest ødelæggende jordskælv i nyere tid. Med et officielt dødstal på over 242000 krævede det flere dødsfald end noget andet jordskælv i 1900-tallet.

 • 1968 - Otto Hahn

  Den tyske fysiske kemiker Otto Hahn døde, 89 år gammel. Hahn undersøgte radioaktive stoffers kemiske egenskaber og opdagede urans spaltning. Opdagelsen førte i 1945 til atombomben over Hiroshima. Hahn selv var modstander af kernevåben.

 • Rigsarkivet
  1866 - Danmarks Riges Grundlov

  Der blev stadfæstet en revision af Grundloven. Revisionen førte til en indskrænkning af valgretten til Landstinget og dermed til uløselige konflikter med det demokratisk valgte Folketing

 • Gyldendal/Musée Carnavalet, Paris
  1794 - Maximilien de Robespierre

  En af Den Franske Revolutions markante skikkelser og leder af Rædselsherredømmet, Maximilien de Robespierre, blev henrettet i guillotinen. Han var tilhænger af Rousseaus idéer om folkesuverænitet og samfundskontrakt og støttede sig til Paris' småborgere, hvis interesser han vha. terror søgte at fremme.

 • AKG
  1750 - Johann Sebastian Bach

  Den tyske komponist Johann Sebastian Bach døde, 65 år gammel. Han betragtes i dag som en af de betydeligste skikkelser i musikhistorien. Bachs helt ekstraordinære begavelse kommer til udtryk i værker som Das wohltemperierte Klavier og Die Kunst der Fuge.

 • Gyldendal
  1741 - Antonio Vivaldi

  Den italienske komponist Antonio Vivaldi døde, 63 år gammel. Han er en af baroktidens fremtrædende skikkelser og især kendt for værket De Fire Årstider, der dog ikke er typisk for Vivaldis produktion.

 • Gyldendal
  1261 - Lohede

  Ved Lohede syd for Slesvig by og Dannevirke led den danske hær et fuldstændigt nederlag til den sønderjyske hertug Erik 1. Abelsen og de holstenske grever. Både dronning Margrete Sambiria og den unge kong Erik 5. Klipping faldt i holstensk fangenskab.

Aktuel baggrundsviden

Dagens artikel: Tour de France

Vinderen af Tour de France 2015 blev Team Skys Chris Froome, der gennemførte cykelløbets 21 etaper i tiden 86:46:14. Løbets førstepræmie er på 450.000 euro.

Tour de France er et etapeløb, der køres over ca. tre uger i juli med hviledage indlagt undervejs. Det er verdens største og mest betydningsfulde cykelløb; efter OL og VM i fodbold den tredjestørste tilbagevendende sportsbegivenhed. Løbet er kørt siden 1903, kun afbrudt 1915-18 og 1940-46 af verdenskrigene.

Den gule førertrøje blev indført i 1919 og bæres af den til enhver tid førende rytter i det samlede klassement på tid. I 1953 indførtes den grønne trøje til den førende rytter i klassementet på point (på basis af etapeplaceringerne samt indlagte spurter). Bjergkonkurrencen, hvor den førende rytter kører i hvid trøje med røde prikker, blev indført i 1933. Derudover er der en hold- og en ungdomskonkurrence.

Læs mere om Tour de France.