Dansk Biografisk Leksikon

Hans Rasmussen Block

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Hans Rasmussen Block, levede 1650, urtegårdsmand. Denne mand, om hvem man ved meget lidt, har sat sig et smukt minde ved at forfatte og udgive Horticultura Danica. Hvorledis en zirlig oc nyttig Urte-Hawe i Dannemarck kand anrettis oc ved Mad holdis, 1647 der giver os en forestilling om datidens havekunst og havernes plantebestand. Bogen er for en stor del behandling af en tysk havebog, Georg Viescher: Blumen-Garten, 1645, men en del af stoffet er dog B.s eget. B. siger selv i sit værk: "Effterdi da jeg haffver seet denne Konst at være ypperlig og nyttelig, haffver jeg aff Barnsbeen lagt mig derefter", og videre: "Oc effterdi jeg icke haffver fornummet nogen paa voris Tungemaal at haffve skreffvet noget derom tilforn, haffver jeg sat mig fore det at effterkomme oc mine Landsmænd noget at meddele derom paa voris Danske Tungemaal, menige Mand til Effterretning". B. giver her en skildring af Kronborgs lysthave (Lundehave), og det fremgår af det skrevne at han selv har arbejdet der, ligesom det af fortalen ses at han har søgt uddannelse i forskellige af adelens haver.

Bibliografi

Chr. Pedersen i Gartnertid. 1897 93–95. Andreas Madsen sst. 1923 540–42 611–16. Axel Lange sst. 1926 130–32.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AxLan
17/07/2011
  • Læst 382 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki