Dansk Biografisk Leksikon

Christoffer Gøye

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Christoffer Gøye, d. 23.4.1584, godsejer. Død i Viborg, begravet i Gunderslev k. G. nævnes som voksen 1540. 1544-60 havde han Sejlstrup i Vendsyssel som pantelen, og 1558 afstod han et kannikedømme i Roskilde; større len opnåede han aldrig. 1546-50 nævnes han blandt hofsinderne; 1548 var han med i brudetoget til Sachsen. I syvårskrigen deltog han 1564-66, men uden lyst og uden bravour; i hans feltbreve til hustruen træder de militære begivenheder næsten i baggrunden for salget af hans korn, pasningen af hans heste og hunde o.l. Øjensynlig overlod han kun højst ugerne andre forvaltningen af sine vidtstrakte godser. Af hovedgårde havde han efter faderen arvet Avnsbjerg, efter broderen Eskil (død 1560) Gunderslevholm; ved sit ægteskab blev han ejer af Orebygård, og søstersønnen Oluf Mouritsen Krognos' død bragte ham yderligere Clausholm, Bregentved og Bollerup. Adskilligt tyder på at han var både en ivrig og dygtig landmand; mejeribruget på Avnsbjerg stod således i hans tid højt. Talrige endnu bevarede breve, indbydelser o.l. til G. og hans hustru vidner om den opmærksomhed, nærmere og fjernere slægtninge viste det rige og barnløse ægtepark; samtidig røber brevene imidlertid lejlighedsvis både mistro til hans pålidelighed og frygt for hans hensynsløshed, og heller ikke ellers får man noget tiltalende indtryk af hans personlighed. Han var indviklet i en ualmindelig lang række retsstridigheder, til dels med sin nærmeste slægt; mest bekendt er den proces, han 1573 førte med Oluf Mouritsen Krognos i dennes egenskab af forstander for skolen på Herlufsholm hvis stiftelse G. forgæves søgte at omstøde. Ingen kunne derimod tvinge ham til at opfylde Oluf Mouritsens testamentariske bestemmelse om oprettelsen af hospitaler ved hans efterladte hovedgårde.

Familie

Forældre: rigshofmester Mogens G. (død 1544) og Margrete Sture (død 1528). Gift senest 1549 med Birgitte Bølle, født antagelig 1530,død 3.5.1595 på Avnsbjerg, d. af rigsråd Erik B. (ca. 1495-1562) og Sophie Rud (død 1555). -Halvbror til Birgitte G. og Elline G.

Ikonografi

Relief på ligsten (Gunderslev k.). Knælende statue fra epitafium (sst.). Mal. fra 1700-tallet (Gavnø).

Bibliografi

Breve til og fra Kristoffer G. og Birgitte Bølle, udg. Gustav Bang, 1898-99. – Chr. H. Brasch: Gamle eiere af Bregentved, 1873 184-92 202-05. Stig Iuul: Fællig og hovedlod, 1940. Samme i Hist. t. 10.r.VI, 1942-44 660-76. Arild Hvitfeldt sst. 248-58. – Papirer i Rigsark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Bregentved
hovedgård ved Haslev. Bregentved nævnes 13 ...Artikel i Den Store Danske
Eskil
... Eskil Christiernsøn , ca. 1100-1182, ærkebis ...Artikel i Den Store Danske
Avnsbjerg
Aunsbjerg , hovedgård ca. 15 km syd for Viborg. ...Artikel i Den Store Danske
Orebygård
hovedgård 4 km nordvest for Sakskøbing . Sid ...Artikel i Den Store Danske
Sachsen
den sydøstligste af Tysklands nye delstater, ...Artikel i Den Store Danske
pålidelighed
inden for videnskabsteori d.s.s. reliabilitet . Ind ...Artikel i Den Store Danske
Gunderslevholm
hovedgård (sædegård) på Sydsjælland 10 km nor ...Artikel i Den Store Danske
Clausholm
  sædegård 12 km sydøst for Randers. Clausholm ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
HBruun
18/07/2011
  • Læst 497 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki