Dansk Biografisk Leksikon

Eggert Christopher Knuth

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Eggert Christopher Knuth,  5.1.1643-25.2.1697, godsejer, embedsmand. Født på Leizen, Mecklenburg, død i Kbh., begravet i Hunseby k. K. fuldendte efter opdragelsen i hjemmet sin uddannelse på rejser og fik derefter ansættelse som kammerjunker hos hertug Gustav Adolf af Mecklenburg. Han forlod 1670 dennes tjeneste, som det synes i unåde, og gik til Danmark, formodentlig for at slutte sig til broderen. Han fik straks kammerjunker-charge hos Chr. V og opholdt sig nogle år mest ved hoffet, indtil han 1677 blev amtmand over Neu-Kloster og staden Pol i Mecklenburg der i nogle år var i Brandenburgs besiddelse. Efter sit ægteskab tog K. bolig på sin gård Meltz, men allerede 1681 kaldtes han ved sin svigerfars død til Danmark og opgav 1682 amtmandskabet. Ved overenskomster og magelæg med sin hustrus stedmor og søskende lykkedes det ham 1681 at blive eneejer af Åsmarke og Bandholmgård, hvorefter han ved køb, mageskifter og kongelige gaver udvidede sine ejendomme på Lolland. Imidlertid blev K., der 1684 var blevet etatsråd, 1685 landråd i Slesvig og amtmand over Slesvig domkapitels gods; 1690 blev han tillige amtmand over Kronborg og Fr.borg amter, 1693 blev han konferensråd og dannebrogsridder med valgsproget: Nihil nisi honestum, 1695 gehejmeråd. Hans enke fortsatte med held og dygtighed hans bestræbelser i retning af godsudvidelse og oprettede 1714 grevskabet Knuthenborg. Ægteparret efterlod sig et godt eftermæle, især roses Søster Lerche for sin gavmildhed og gudsfrygt; en skole og et hospital er bevis for deres omsorg for godset.

Familie

Forældre: ritmester, provisor for klostret Malchow Jacob Ernst K. til Leizen m.m. (1609–75) og Elisabeth Mohrin (død 1689, gift 1. gang 1637 med Eggert Lütke Hahn til Gneve, død 1638). Gift 6.5.1677 med Søster Lerche, født 14.3.1658 i Kbh., død 29.3.1723 på Åsmarke, d. af kgl. råd, senere etatsråd Cornelius Pedersen L. (1615–81) og Anne Kirstine Friis (død 1659). – Bror til Adam Levin K.

Udnævnelser

Hv. R. 1693.

Ikonografi

Mal., if. traditionen af H. Krock (Ludorf; Knuthenborg), kopi af H. C. Vantore (Lilliendal), gengivet i træsnit af H. P. Hansen, 1881. Buste (epitafium i Hunseby k.).

Bibliografi

G. L. Wad: Om E. C. K. og Søster Lerche, 1881.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
konferensråd
dansk titel, hvis indehaver rangerede i 2. rangklass ...Artikel i Den Store Danske
gehejmeråd
titel, der bl.a. blev benyttet om medlemmer af G ...Artikel i Den Store Danske
Mecklenburg
tysk provins, oprindelig et fyrstendømme mellem ...Artikel i Den Store Danske
Knuthenborg
  (navngivet 1714 efter gehejmeråd A.C. Knu ...Artikel i Den Store Danske
Kronborg
tidligere kongeslot i Helsingør. De tidligste ...Artikel i Den Store Danske
Gustav Adolf
Gustav Adolf Oscar Frederik Arthur Edmund , 22. ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
KnFa
18/07/2011
  • Læst 411 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki