Dansk Biografisk Leksikon

Carl Lawaetz

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Carl Lawaetz, Carl Anton Nicolai Lawaetz,  27.3.1868-24.6.1944, landmand. Født på Refsnæsgård ved Kalundborg, død på Falkensteen, begravet i Refsnæs. L. blev uddannet som landmand i hjemmet hos faderen, bortset fra et kort ophold hos proprietærerne Andersen, Rosendal og Thygesen, Hesselballe 1890–92 var han forvalter på fødegården Refsnæsgård, 1893–94 forvalter og bestyrer på Corselitze på Falster, 1894–1906 forpagter af Rudbjerggård ved Nakskov, 1898–1900 tillige af Helgenæs, 1900–07 forpagter af Kalundborg slots ladegård, 1900–12 af Refsnæsgården, 1907–21 ejer af Løvegård, af Kalundborg slots ladegård (Kålund kloster) siden 1907, og Falkensteen ved Slagelse 1911–13, af Refsnæsgård fra 1912 og af øen Fænø 1921–35. Under sin virksomhed på Lolland-Falster erhvervede L. sig indgående kendskab til og interesse for sukkerroedyrkning og sukkerfabrikation, og 1911 stiftede han sukkerfabrikken Vestsjælland. L. var ikke blot en dygtig administrator af sine store landejendomme, men tog også temperamentsfuldt og i en djærv og ligefrem form del i landøkonomiske diskussioner som forsvarer for det store landbrugs interesser og til hævdelse af dets nationaløkonomiske betydning, bl.a. i et par småskrifter: Det danske Landbrug set fra et stats- og landøkonomisk Synspunkt, 1920 og Statshusmandsbevægelsen eller Kejserens nye Klæder, 1920. Dette debatemne som i mellemkrigstiden syntes nærmest uudtømmeligt tog L. op med fornyet styrke i de kriseprægede 1930ere. I en række artikler i Husmanden protesterede han på sin stands vegne mod den fortrinsstilling, det politiske system da indrømmede husmandsbruget i form af en småbrugervenlig ordning for den samlede svineproduktion. Det var for ham en klar bekræftelse af hans tese om, at oprettelse af husmandsbrug, og da især de statsstøttede, var en økonomisk naturstridig handling. Det hører med til karakteristikken af L., at han over for sine undergivne kunne optræde på en brøsig og ubehersket facon. En tidligere leder af L.s bymejeri på Kalundborg ladegård, Anders Peder Nielsen, har i nogle efterladte optegnelser: En livsførelse (trykt privat i Silkeborg 1965) givet et signalement af L. som en meget krævende og temperamentsfuld arbejdsgiver.

Familie

Forældre: proprietær O. L. (1829–1914) og Anne C. P. Burchardi (1832–71). Gift 18.10.1898 i Nykøbing M. med Kirstine Gyring (Nielsen), født 30.4.1877 i Nykøbing M., død 30.8.1954, d. af by- og herredsfuldmægtig, senere kreditforeningsdirektør, etatsråd Hans Nielsen (1842–1916) og Cecilie Marie Aastrup (1840–1913). – Bror til H. L.

Udnævnelser

R. 1943.

Ikonografi

Mal. af Johs. Kragh udst. 1941, buste af samme udst. 1946. Foto.

Bibliografi

Dansk landbrug LVII, 1938 179. Årbog for Loll.-Falsters hist. samfund, 1971 7–66. Sst., 1974 63–83.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Rosendal (Sverige)
herregård 10 km nordøst for Helsingborg, en af S ...Artikel i Den Store Danske
Corselitze
Korselitse , hovedgård på Falster 10 km ø ...Artikel i Den Store Danske
Løvegård
hovedgård 9 km nordvest for Slagelse, indtil ...Artikel i Den Store Danske
signalement
beskrivelse af en persons udseende, især i forbindel ...Artikel i Den Store Danske
Helgenæs
den sydligste halvø på Djursland. Helgenæs blev ...Artikel i Den Store Danske
Rudbjerggård
hovedgård 7 km syd for Nakskov. Gården er ken ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
EHP
18/07/2011
AkMil
18/07/2011
  • Læst 895 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki