Dansk Biografisk Leksikon

Gottlieb Bruun

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Gottlieb Bruun, Gottlieb Franciscus Schønheyder Bruun,  13.12.1825-11.1.1901, landmand, landmåler. Født på Asmild kloster ved Viborg, død sst., begravet i Asmild. B. blev bl.a. uddannet ved landvæsensinstituttet på Hofmansgave. 1847 tog han landmålereksamen. 1848 overtog han bestyrelsen af faderens ejendom, hovedgården Asmild kloster af hvilken han blev ejer 1864. B. viste tidligt administrative evner og fik i kraft heraf og af sin varme samfundsinteresse overdraget en mængde offentlige tillidshverv (1859 medlem af og 1860–83 formand for Asmild-Tapdrup sogneråd, 1853 tiende- og 1854 landvæsenskommissær for Viborg amt, 1856 formand for jagtrettens afløsning, 1859 formand for Viborg amts tiendekommission, 1862 formand i præstegårdskommissionen, 1863 skovkasserer for Viborg og Feldborg skovdistrikter, 1865–75 formand for Viborg amts landøkonomiske forening, 1866 amtsrådsmedlem, 1869 formand for jernbanetaksationskommissionen i Nørrejylland). B. var 1866 medstifter af Det danske hedeselskab efter at han 1865 havde været med til at udarbejde udkast til selskabets love; han var formand for repræsentantskabet fra 1872 til sin død; en årrække desuden medlem af bestyrelsen. Han ofrede hedeselskabet sin varmeste interesse. Fra 1872 var han formand for Herning hedebanks repræsentantskab og fra 1880 direktør i Viborg sparekasse. – Han havde levende historisk interesse og deltog i stiftelsen af Viborg museum og var medlem af dets bestyrelse til sin død; da Viborg domkirke ombyggedes blev han formand for en kommission til værn for de historiske mindesmærker. – Etatsråd 1875.

Familie

Forældre: assessor P. D. B. (1796–1864) og Reinholdine V. C. Schønheyder (1803–83). Gift 20.4.1855 i Viborg med Nicoline Franzine Laurenze Buchwaldt, født 3.8.1831 i Viborg, død 13.2.1908 i Asmild, d. af købmand Andreas Severin Morell B. (1800–81, gift 2. gang 1848 med Lorenze Marie Kirstine Hoyer, 1807–59) og Henriette Juliane Elisabeth Hoyer (1803–44). – Far til Daniel B.

Udnævnelser

R. 1874. DM. 1894.

Ikonografi

Buste af Joachim Becker Smith, ca. 1876. Foto.

Bibliografi

S. Elvius og H. R. Hiort-Lorenzen: Danske patriciske slægter, 1891 51f. Ludvig Schrøder i Hedeselsk. t., 1901 29–32. Daniel Bruun: Slægts- og barndomsminder fra Viborgegnen, 1925. – Peter Daniel Bruuns slægtsarkiv i Rigsark.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Hofmansgave
hovedgård på Nordfyn 6 km NØ for Otterup. Går ...Artikel i Den Store Danske
sparekasse
pengeinstitut, oprindelig organiseret som en sel ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
AChr
17/07/2011
  • Læst 355 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki