Dansk Biografisk Leksikon

H.J. Hansen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

H.J. Hansen, Hans Jacob Hansen-Marsvinslund,  9.8.1855-6.3.1900, landmand, politiker. Født på Marsvinslund, Vium sg, død sst., begravet i Vium. H. overtog fødegården efter faderen kun 24 år gammel og han satte straks meget ind på at forbedre driften af den store, noget forsømte ejendom. Han blev snart kendt på egnen som en dygtig landbruger og blev taget i brug i offentlige hverv. 1883-94 var H. sognerådsmedlem, 1888-94 sognerådsformand, 1887 var han medstifter og første formand for det lokale andelsmejeri og 1888 valgtes han til formand for Silkeborg-Lysgaard-Hids herreders landboforening. H. var en stilfærdig og jævn mand der ikke stillede sig selv i forgrunden, men hans stærke interesse for samfundsspørgsmål bragte ham ind i arbejdet for en række af tidens påtrængende sociale problemer. Han var en virksom agitator for afholdssagen og var 1884-89 næstformand i hovedbestyrelsen for Danmarks afholdsforening, ligesom han hyppigt skrev om afholdssagen. H. virkede for husflidssagen, for at forbedre tjenestefolks kår, for oprettelsen af spare- og lånekasser og for hedeplantningen. Sin betydeligste indsats kom H. imidlertid til at yde i den tidligste husmandsbevægelse. Han var ophavsmand og utrættelig forkæmper for husmandsrejserne og arbejdede for denne sag i sin egenskab af formand, fra 1893, i det udvalg under Foreningen af jydske landboforeninger der forestod rejserne. H. ydede her i årene indtil sin død en stor personlig indsats og vandt husmændenes tillid. 1892 var han blevet medlem af Foreningen af jydske landboforeningers bestyrelse, og 1895-99 havde han sæde i Det kgl. danske landhusholdningsselskabs bestyrelsesråd. 1896 valgtes han til landstinget for det moderate venstre men nåede ikke at spille nogen større politisk rolle på rigsdagen.

Familie

Forældre: gårdbestyrer, senere proprietær Peter Severin H. (1815-80) og Semine Grønbech (1816-96). – 7.6.1887 i Vium med Karen Christensen, født 4.7.1859 i Istebjerg ved Kalundborg, d. af gårdejer Christen Johansen (1822-74) og Maren Pedersdatter'(1817-69).

Ikonografi

Litografi af Harald Jensen, 1899. Relief på mindesmærke (Kjellerup).

Bibliografi

Vort landbrug, 1900 167-69. Landmandsblade, 1900 147. H. J. Hansen-Marsvinslund. Et mindeskrift, ved Claus Johannsen, 1903. Foren, af jydske landboforeninger 1872-1922, 1922 403-07. P. Jeppesen: Husmandsbevægelsens hist. gennem 25 år, 1927 135-46. Fr. Skrubbeltrang: Den danske husmand I, 1952.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

  • Der er endnu ingen tags til denne artikel
Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
landboforeninger
det mellemstore landbrugs faglige organisationer. De ...Artikel i Den Store Danske
Marsvinslund
hovedgård (sædegård) 12 km syd for Viborg , opr ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
CBjø
18/07/2011
AkMil
18/07/2011
  • Læst 338 gange

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki