Dansk Biografisk Leksikon

Axel Møller

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 2. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1933-44.

Axel Møller, Niels Frederik Axel Møller,  14.1.1873-6.11.1937, jurist, politiker. Født i Nysted, død i Holte, begravet i Søllerød. Efter 1891 at være blevet student fra Sorø valgte M. det juridiske studium og absolverede 1899 juridisk embedseksamen ved Kbh.s univ. I nogle år virkede han derefter som herredsfuldmægtig i provinsen, senere som fuldmægtig ved sø- og handelsretten i Kbh. Her fangedes hans interesse af spørgsmålet om erstatningsansvar ved skibssammenstød. Til fortsættelse af disse videnskabelige studier opnåede han det store Thomsenske stipendium og opholdt sig 1911-12 i London. Resultatet heraf blev den store tobindsafhandling om erstatningsansvaret ved skibssammenstød hvis første bind han 1914 forsvarede for den juridiske doktorgrad mens andet bind udkom 1915. Allerede dette første arbejde slog hans position fast og bar præg af det særegne i hans videnskabelige mentalitet, og det skaffede sin forfatter stillingen som docent ved universitetet fra 1.7.1914. 1916 udnævntes han til professor. I denne stilling forblev M. til sin død, og bortset fra at han i to perioder – 1918-20 og 1924-29 – sad på rigsdagen som folketingsmand, valgt af det konservative folkeparti viede han hele sit liv til universitetsgerningen. Det blev hurtigt folkeretten han helt samlede sig om, og resultatet af mangeårige omhyggelige studier nedlagde han i den store håndbog Folkeretten i Fredstid og Krigstid I–II, 1925-34 (2. udg. 1933-38; eng. overs. 1931-35). Med dette arbejde har M. skaffet Norden dets første moderne, virkelige håndbog i folkeret i stil med de store udenlandske fremstillinger. Ligesom det tidligere arbejde udmærker også dette sig ved stor nøgternhed og nøjagtighed i detaljernes behandling der i forbindelse med rige litteraturhenvisninger gør håndbogen til det en håndbog skal være: et pålideligt udgangspunkt for den videre forskning. Den engelske oversættelse skaffede M. anerkendelse også uden for Nordens grænser. – Håndbogen blev M.s livsværk. Men ved siden af beskæftigede han sig levende med tidens brændende folkeretlige problemer. Han var siden Nordisk Tidsskrift for international Ret blev startet (1930) medlem af redaktionskomiteen og en flittig bidragyder til tidsskriftet. Særlig må nævnes den sidste store afhandling fra M.s hånd, Bør Folkeforbundspagten reformeres? Skr. utg. av Svenska inst. for intern, ratt vid univ. i Upps. IV, der afsluttedes foråret 1937. Det var meningen at denne afhandling skulle danne grundlaget for en række forelæsninger ved akademiet for international ret i Haag, men sygdom hindrede denne plans virkeliggørelse.

Familie

Forældre: kapellan i Nysted, senere sognepræst i Horslunde Hans Ludvig M. (1843-1911) og Marie Nielsine Elisabeth Nielsen (1847-1915). Gift 17.5.1905 i Hjørring med Anna Dorothea Jørgensen, født 3.8.1880 i Hjørring, død 2.7.1956 i Holte, d. af købmand Jens J. (1851-1924) og Charlotte Amalie Pedersen (1850-1935).

Udnævnelser

R. 1929. DM. 1933.

Ikonografi

Buste af V. Gustafson, 1928. Tegn. af Lars Nielsen, 1933. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1914 144. – Fr. Dahl i Soranerbl. I, 1916 27f. H. G. Olrik sst. XXII, 1937 88. [Erik Brüel] i Nord. t. for international ret VIII, 1937 225-29. Alf Ross i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov.1938 144-47.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
skibssammenstød
ulykke, omhandlet i Søloven kap. 8, der bygger på en ...Artikel i Den Store Danske
Holte
tidl. Ny Holte , stationsby på Nordbanen, K ...Artikel i Den Store Danske
Nysted
by på Sydlolland; 1345 indb. (2013). Den tidlige ...Artikel i Den Store Danske
Søllerød
forstad 16 km nord for København; ca. 32.000 ind ...Artikel i Den Store Danske
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske
erstatningsansvar
i dansk ret kan opdeles i erstatningsansvar uden fo ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ARoss
18/07/2011
  • Læst 645 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki