Dansk Biografisk Leksikon

Eigil Jørgensen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Eigil Jørgensen,  26.2.1921, diplomat. Født i Hulemølle, Allerslev sg. J. er vokset op i et politisk aktivt og grundtvigiansk præget hjem. Han blev student (privat) 1941 og cand.polit. 1947 fra Kbh.s univ. Han valgte straks embedsvejen gennem ansættelse som sekretær i handelsministeriet. 1949 sendtes han som attaché, fra dec. 1952 med titel af økonomisk sekretær, til ambassaden i Washington. April 1953 udnævntes han til sekretær i udenrigsministeriet og blev i oktober 1956 ambassadesekretær ved den danske NATO-repræsentation i Paris. Fra april 1959 gjorde han på ny tjeneste i udenrigsministeriet, først som fuldmægtig, senere som kontorchef i den økonomisk-politiske afdelings 1. kontor indtil han den 1.1.1965 overgik til statsministeriet som departementschef og statsrådssekretær. I overensstemmelse med statsminister J. O. Krags ønske blev det hans opgave at udvikle statsministeriet til et sekretariat der kunne bistå statsministeren i hans egenskab af regeringsleder for derigennem at styrke koordinationen af regering og centraladministration. Han varetog denne stilling i otte år indtil han i januar 1973 udnævntes til ambassadør i Bonn og leder af militærmissionen i Berlin. Opholdet i den vesttyske hovedstad blev dog kortvarigt idet direktøren for udenrigsministeriet, Torben Rønne, pludselig døde i oktober 1973 hvorefter J. udnævntes til hans efterfølger pr. 1.2.1974. Han var direktør indtil 1983, og det var en af hans vigtigste opgaver at koordinere samarbejdet i det – især efter Danmarks medlemskab af EF – hastigt voksende og lokalemæssigt meget spredte udenrigsministerium. I hans embedsperiode begyndte bygningen og senere indflytningen (foråret 1980) i udenrigsministeriets nye store domicil på Christianshavn, hvor alle ministeriets kontorer for første gang siden 1941 er blevet samlet. J. var efterfølgende 1983-89 ambassadør i Washington, D.C.

Familie

F: gårdejer, senere undervisningsminister Jørgen J. (1888–1974) og Ester Frandsen (1893–1976). Gift 3.3.1953 på Vestindiske øer med korrespondent Alice Saurbrey, født 17.12.1926 i Kbh., d. af grosserer Bent Emil S. (1898–1936) og lærer Emmerentze Kragh, f. Petersen (1893–1929).

Udnævnelser

R. 1962. R.1 1965. K. 1971. K.1 1976. SK. 1989.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Henrik Bonde Henriksen i Berl. tid. 9.12.1973.

Læs også om Eigil Jørgensen i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Eigil Jørgensen
Eigil Jørgensen
f. 26.2.1921, dansk embedsmand og diplomat; søn ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
fuldmægtig
efter 1919 stillingsbetegnelse for visse offentligt ...Artikel i Den Store Danske
kontorchef
stillingsbetegnelse for en offentligt ansat el ...Artikel i Den Store Danske
statsminister
regeringschefen i en række lande, bl.a. de nordi ...Artikel i Den Store Danske
Ny perspektivplan og sparebande
Perspektivplanen og dens konklusioner fra 1970-71 ...Artikel i Danmarkshistorien
Arbejder-bonde-regering
Selv om det med augustforliget 1977 reelt blev opg ...Artikel i Danmarkshistorien
departementschef
leder af et departement . ...Artikel i Den Store Danske
sekretariat
(se sekretær ), sekretærkontor, kontor i virksomhed ...Artikel i Den Store Danske
centraladministration
(lat. central + administration ), statens øverste ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MeHa
13/07/2012
VSj
13/07/2012
  • Læst 924 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki