Dansk Biografisk Leksikon

Bernhard Baunsgaard

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84. Indholdet er opdateret til denne onlineudgave.

Bernhard Baunsgaard, Bernhard Severin Baunsgaard,  26.1.1918-3.1.1996, politiker. Født i Slagelse (Skt. Mikkel), begravet på Brabrand kgd. B. blev student fra Slagelse højere almenskole 1937 og cand.mag. fra Kbh.s universitet 1947 samt M.A. i pædagogik ved University of Chicago 1962. Han var værnepligtig lærer ved den danske brigades børneskole i Jever 1947-48, adjunkt ved Fredericia gymnasium 1948-64 og rektor for Marselisborg gymnasium 1964-72. Lige fra sine unge år i Slagelse var B. levende interesseret i samfundsforhold og politik og radikal i sin holdning. Han yndede diskussioner og tog gerne yderliggående standpunkter, til tider måske blot for diskussionens skyld. I sine studieår var han særdeles aktiv i foreningsarbejde i Studenterforeningen og som medlem af Studentersamfundets bestyrelse 1945-47. Desuden var han formand for radikale studenter og redaktør af deres blad Liberté. 1951-53 var han næstformand i Radikal ungdoms landsforbund, 1946-60 formand for Fredericiakredsens radikale vælgerforening og 1955-61 medlem af partiets hovedbestyrelse. Ved folketingsvalgene 1953 der gjaldt godkendelse af 1953-grundloven hvis afskaffelse af landstinget, nedsættelse af valgretsalder og grundlovsfæstede parlamentarisme var helt efter B.s hoved, opstilledes han i Fredericiakredsen, men opnåede ikke valg. Han fortsatte som kredsens kandidat til 1964 da han stillede sig i Århuskredsene som han repræsenterede i folketinget 1966-88. Ved siden af sit politiske arbejde tog B. aktiv del i sin stands organisationsarbejde. Han var medstifter af og formand for gymnasieskolens yngre lærere 1958-59 og gjorde en væsentlig indsats for dem i forbindelse med lønningslovene af 1958. Året efter blev han formand for GL, Gymnasieskolernes lærerforening, og sad som formand til han udnævntes til rektor 1964. Han var næstformand i magistrenes arbejdsløshedskasse 1961-65 og medlem af akademikernes samarbejdsudvalg 1961-64. Han var en ihærdig formand, af nogle betragtet som en hård forhandler, og skaffede i disse år med akademikermangel sine medlemmer væsentlige forbedringer i løn og arbejdsvilkår. Fra 1959 sad han en årrække i repræsentantskabet for almindelig investeringsforening og var 1966-86 medlem af bestyrelsen for Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S. B. var formand for den radikale folketingsgruppe 1968-70 og partiets repræsentant i radiorådet 1968-74. Navnlig i 1970'erne og 1980'erne har han gjort sig gældende og bemærket i folketingsarbejdet. Han har været utrættelig i at påpege det urimelige i at sociale ydelser gøres afhængige af skattepligtig indkomst der er nedbragt ved afskrivninger eller store fradrag. Han har påpeget at mellemindkomster er hårdest beskattet. Som statsrevisor 1976-82 og igen 1986-90 granskede han nidkært ministres administration. Han forsvarede kulturel frihed mod smålige eller partipolitiske indgreb og han var på vagt over for autoriteternes overgreb mod individet. Han kunne skyde over målet i sine aktioner, men som regel havde han hold på tingene. Hans ungdoms hang til paradokser blev mildnet med alderen. Han kunne stadig være skarp, endog bidsk, i en debat, men et drenget smil kunne også lyse op i alvoren.

Familie

Forældre: lagerforvalter Carl Christian B. (1890-1953) og Elisabeth Nielsen (1896-1964). Gift 21.12.1940 i Kbh. (b.v.) med Anne Bjerg Hansen, født 13.9.1920 i Møgeltønder, død 28.12.1995, d. af boghandler Jens Juel H. (1883-1936) og Karen Bjerg Thomsen (1894-1966). -Bror til Hilmar B.

Ikonografi

Karikatur af Anne-Marie Steen Petersen. Tegn. af Hans Bendix (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

Jørgen Thorgaard i Weekendavisen 16.6.1978.

Læs også om Bernhard Baunsgaard i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Bernhard Baunsgaard
Bernhard Baunsgaard
1918-1996, dansk politiker. Baunsgaard var gymnasiel ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
godkendelse
approbation , inden for offentlig forvaltning et k ...Artikel i Den Store Danske
Marselisborg
kongeligt lystslot og tidligere gods i den sydli ...Artikel i Den Store Danske
Jever
by på gest-randen 16 km nordvest for Wilhe ...Artikel i Den Store Danske
Et levedygtigt alternativ?
Meget naturligt meldte der sig to spørgsmål efter ...Artikel i Danmarkshistorien
statsrevisor
person, der er valgt af Folketinget i henhold til Gr ...Artikel i Den Store Danske
Studenterforeningen
stiftet i 1820 for studerende ved Københavns U ...Artikel i Den Store Danske
skattepligtig indkomst
den nettoindkomst, der indgår i beregningen af i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MeHa
13/07/2012
HLars
13/07/2012
  • Læst 855 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki