Dansk Biografisk Leksikon

Holger Scheuermann

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Holger Scheuermann, Holger Werfel Scheuermann,  12.2.1877-2.3.1960, læge. Født i Hørsholm, død i Roskilde, urne på Bispebjerg kgd. S. blev student fra Frbg. latinskole 1895 og bestod lægevidenskabelig embedseksamen ved Kbh.s univ. 1902. Efter kandidattjeneste ved kbh.ske hospitaler, hvorimellem gerning som praktikus i Præstø 1904–07, blev S. tilknyttet Samfundet for vanføre som assistent 1910–19. 1913 blev S. tillige assistent ved Rigshospitalets røntgenklinik og to år senere leder af Marinehospitalets røntgenklinik. Arbejdet med vanføre patienter og røntgenspecialets daværende rivende udvikling førte S. ind på de studier der skulle skabe hans forskning verdensanerkendelse. Allerede 1913 publicerede han på opfordring af Sundhedsstyrelsen et arbejde om følger efter børnelammelse – en på det tidspunkt ret nyopdukket invaliderende epidemisk sygdom i Skandinavien. 1918 fik S. specialistanerkendelse i ortopædi og radiologi og blev fra 1917 midlertidig korpslæge i hæren hvor han 1921 blev overlæge, 1933 overlæge af reserven. 1929–38 var han leder af Militærhospitalets røntgenklinik og 1935–47 overlæge ved Sundby hospitals røntgenafdeling hvor han 1926 var begyndt som leder af klinikken. Fra 1918 drev S. samtidig privatklinik.

Allerede 1915 publicerede S. et grundigt klinisk-røntgenologisk arbejde om hofteledskred, 1920 kom hans første artikel om rundryggethed hos unge. Han beskrev her den "juvenile dorsale kyfose" som en vækstforstyrrelse i brysthvirvlernes vækst, og at rygformen ikke skyldtes muskelsvaghed. Lidelsen sås hos unge der havde hårdt legemligt arbejde, men var ikke betinget af det tunge arbejde. Efter studier af lignende tilstande på bl.a. hesterygsøjler måtte S. opfatte lidelsen som et kredsløbsbetinget knoglehenfald, som det også var blevet påvist bl.a. i hofteleddene. Brysthvirvlerne udviklede uregelmæssig kileform og ved undersøgelser de følgende år mente S. som den fremstående tyske radiolog Schmorl at kunne påvise, at de mellem hvirvlerne liggende fibrøse skiver fortil ved broklignende udvikling kunne være med til at deformere hvirvelvækst-pladerne – undertiden på traumatisk basis. Omkring 1934 indleverede S. resultaterne af sine studier som disputats ved Kbh.s univ. Bedømmerne (kirurgen V. Schaldemose og radiologen P. F. Møller) fandt imidlertid, at udformningen af arbejdet ikke gjorde det værdigt til antagelse -en bedømmelse Kbh.s univ. først 1959 (efter den ene bedømmers død og den andens afgang som universitetsprofessor) redresserede ved at udnævne S. til dr.med. h.c. på grund af den anerkendelse S.s arbejder om unges rundryggethed havde vundet verden over hvor lidelsen officielt benævnes Scheuermanns sygdom.

S. lod sig dog ikke påvirke af den hjemlige modgang og ydede senere ved publikation af arbejder om principperne for røntgenbehandling af kræftsvulster (1932, 1934), om knogleforandringer ved hjernesvulster (1931), om rygmarvssvulster (1936) samt om specialoptagelser af øjenner-vekanaler og tindingeben (1939) grundlæggende resultater inden for sit fag. Det var derfor en urimelig sen anerkendelse hans forskning opnåede fra den akademiske verdens side; hans stilfærdige adfærd opfyldt af rigeligt arbejde både offentligt og privat gjorde sit dertil. S. var 1920–21 formand for Dansk røntgenologisk forening, 1933–34 formand for Dansk radiologisk selskab og 1936 korresp. medlem af Arner. Academy of ortopaedic surgeons.

Familie

Forældre: læge Peter Ludvig Valdemar S. (1846–1921) og Andrea Vilhelmine Louise Hansen (1841–1918). Gift 6.5.1905 med Agda Andrea Erlandsen, født 19.4.1876 i Kbh. (Garn.), død 23.1.1960 sst. (Garn.), d. af grosserer Alfred Charles Emil E. (1847–95) og Wilhelmine Henriette Christine Petra Hamann (1853–1935).

Udnævnelser

R. 1936. DM. 1947.

Ikonografi

Mal. af Harald Hansen. Foto.

Bibliografi

Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1959 158. P. Flemming Møller: History and development of radiology in Denmark, 1968. Bent Langfeldt i Dansk medicinhist. årbog 1976 41–45. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
børnelammelse
se polio . ...Artikel i Den Store Danske
røntgenbehandling
se strålebehandling . ...Artikel i Den Store Danske
Skandinavien
(lat. Scandinavia , opr. form af Skåne ), bete ...Artikel i Den Store Danske
latinskole
ældre skoleform, der formidlede en kristen, klassisk ...Artikel i Den Store Danske
traumatisk
(gr. traumatikos , af trauma (i bøjningsform tra ...Artikel i Den Store Danske
hjernesvulster
svulster, der vokser i hjernen eller i dens omgivend ...Artikel i Den Store Danske
rygmarvssvulster
svulster, der udgår fra rygmarven, dens hinder og ne ...Artikel i Den Store Danske
Sundby
bydel på Amager, en del af Københavns Kommune ...Artikel i Den Store Danske
Sundhedsstyrelsen
Danmarks øverste sundhedsfaglige myndighed, s ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
ESno
18/07/2011
  • Læst 672 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki