Dansk Biografisk Leksikon

Otto Helms

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Otto Helms,  6.5.1866-16.4.1942, læge, ornitolog. Født i Horsens, død i Charlottenlund, begravet Ordrup kgd. Fra barndommen havde H. en varm kærlighed til og interesse for fugle. Den dyrkedes efter studentereksamen fra Horsens 1883 jævnsides med lægestudiet og videreførtes i Grønland (Ivigtut og Arsuk). Fra 1894 praktiserede han i Haslev og fik hurtigt en særlig interesse for den dengang hærgende tüberkulose. Da den nyligt stiftede Nationalforening til tüberkulosens bekæmpelse 1903 opførte et sanatorium i Haslev var han selvskreven til at blive dets overlæge, og fem år senere søgte han til det nybyggede sanatorium ved den fuglerige Nakkebølle fjord ved Fåborg hvor han var overlæge i næsten 30 år. Han satte behandlingen i system, indførte nye metoder -bl.a. den senere overalt anvendte diagnostiske metode, sænkningsreaktionen – og lagde stor vægt på efterbehandlingen i form af nøje ordineret beskæftigelsesterapi for at gengive patienterne mod og livsvilje, et initiativ der vakte international opmærksomhed. H. skrev talrige mindre fagartikler om tüberkulosen og dens bekæmpelse, holdt mange foredrag rundt om i landet og udgav en populær bog om sygdommen (1931). Han var desuden formand for eller bestyrelsesmedlem i adskillige speciallægeforeninger. H. var en af hovedkræfterne bag stiftelsen af Dansk ornithologisk forening 1906, var redaktør af foreningens tidsskrift de første 14 år, formand 1929–41 og derefter æresmedlem. Han var en dygtig og vidende feltornitolog, og alle hans fugleartikler er faunistiskbiologiske. De første handler om egne iagttagelser i Grønland, og på grundlag af materiale sendt af kolonibestyrer J. Petersen skrev han The birds of Angmagssalik, 1926. Den mest omfangsrige af artiklerne om den hjemlige fugleverden er Fuglene ved Nakkebøllefjord, 1919. Han skrev også om ornitologiens historie, bl.a. tre større biografier, og udgav 1929 en oversættelse af dele af Otto Fabricius: Fauna Groenlandica. Disse års stærke vækst af fugleinteressen i vide kredse af befolkningen beroede i høj grad på de talrige foredrag H. holdt i radio og foreninger og på hans tre populære bøger med farvetavler af Ingeborg Frederiksen: Danske Fugle ved Hus og Have, 1924 (oversat til svensk og hollandsk), Danske Fugle ved Stranden, 1927, og Danske Fugle i Skov, Mark og Mose, 1930. Desuden udgav han 1925–27 sammen med Johannes V. Jensen og Johannes Larsen tre små bøger om enkelte fugle: Stæren, Nattergalen og Storken.

Familie

Forældre: apoteker, senere justitsråd Jacob H. (1820–90) og Marie Kirstine Bang (1834–1903). Gift 19.1.1894 i Kbh. (Jac.) med Marianne Karoline Meyer, født 20.7.1864 på Børglumkloster, død 21.9.1938, d. af forpagter på Børglumkloster, senere ejer af Ny Skivehus Georg Theodor M. (1821–1905) og Johanne Marie Schibsby (1827–84). – Far til Adam H. Bror til Johannes H. (1865–1934).

Ikonografi

Tegn. og mal. af Ingeborg Frederiksen, ca. 1922. Tegn. af Otto Christensen, 1941 (Fr.borg). Foto.

Bibliografi

O. H. i Anker Aggebo: Danske lægememoirer I, 1936 = Asklepios' tjenere I 190–214 og sst. II, 1937 = Asklepios' tjenere II 91–113. Samme: Overlægen fortæller, 1940. – Politiken 18.4.1942. Poul Jespersen i Dansk ornitologisk foren.s t. XXXVI, s.å. 65–70. Samme i Naturhist. tid. VI, s.å. 45f. Sophus Bang i Ugeskr. for læger CIV s.å. 487f. – Papirer i Kgl. bibl.

Læs også om Otto Helms i Leksikon.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere om Otto Helms
Otto Helms
1866-1942, dansk læge og ornitolog; bror til Johanne ...Artikel i Den Store Danske
Læs mere i øvrigt
Haslev
by på Sjælland; 11 376 indb. (2014). Haslev, ...Artikel i Den Store Danske
sanatorium
(af lat. sanare 'helbrede', afledt af sanus 'sun ...Artikel i Den Store Danske
Nakkebølle
hovedgård 7 km øst for Faaborg . Nakkebølle til ...Artikel i Den Store Danske
Johannes Larsen
  27.12.1867-20.12.1961, dansk maler og graf ...Artikel i Den Store Danske
Charlottenlund
bykvarter i Gentofte Kommune nord for Københav ...Artikel i Den Store Danske
Arsuk
bygd i Paamiut (Frederikshåb) Kommune, Sydgrønland; ...Artikel i Den Store Danske
Angmagssalik
gammel staveform for Ammassalik , by og tidlige ...Artikel i Den Store Danske
kolonibestyrer
indtil 1950 øverste danske embedsmand i en koloni i ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelig forfatter
Wolff
18/07/2011
  • Læst 904 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki