Dansk Biografisk Leksikon

Frederik Nørgaard

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.
Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Frederik Nørgaard, Fred. Nørgaard,  13.8.1878-12.5.1945, højskoleforstander, forfatter. Født i Århus, død på Frbg. hospital, begravet i Slagelse. N. lærte mejeri 1894-95 på Brunbjerg mejeri ved Vallekilde og havde lejlighed til at høre Povl Hansens foredrag på højskolen. 1895-96 var han elev på Støvring, 1896-98 på Askov højskole. Opfordret af Jacob Appel til videre læsning blev han student 1902 fra Ribe og cand.teol. 1908. 1908-20 var han lærer hos Holger Begtrup på Fr.borg højskole. 1920 overtog han Antvorskov højskole. Hans politiske holdning, "midtstrøms i folkelivet", og hans dygtige historiske foredrag gav hurtigt Antvorskov en stærk tilgang af elever. Han ledede den til han 1935 overlod den til sin medarbejder Erik Balslev Nissen, og fortsatte nogle år som medforstander. 1939 købte han gården Birkholm i Stillinge sogn. – Fra 1910 deltog han aktivt i politik, idet han opstilledes som venstremand mod Ove Rode i Kalundborg; 1913 valgtes han i Nørre Sundby, genvalgtes 1915 og trak sig tilbage fra folketinget 1918. 1920-23 var han medlem af den store skolekommission. – N. udgav N. J. Termansens breve til fru Skibsted (1914), en skildring af D. G. Monrad (1918) og en kort Danmarkshistorie 1864-1920 (1920). Sammen med A. Uhrskov redigerede han serien Folkets Førere og skrev her selv om C. Berg (1915) og H. P. Hanssen (1919); med Povl Engelstoft udgav han Hovedtræk af Verdenshistorien fra 1866 til vore Dage, 1922, og med Hans Jensen redigerede han Venstres Historie i Danmark gennem hundrede Aar I–11, 1937-38. Medredaktør af Den danske Folkehøjskole gennem hundrede Aar, 1939.

Familie

Forældre: tømrermester, senere skolelærer i Asminderup ved Kalundborg Peter Christian N. (1847-1922, gift 2. gang 1895 med Kirsten Kirstine Hansen, 1856-1918) og Ane Cathrine (Trine) Frederiksen (1850-92). Gift 11.4. 1914 i Halmstad med Gerda Victoria Liljenquist, født 10.11.1889 i Halmstad, død 6.5.1974 i Hammer, d. af grosserer Per Elof Alfred L. (1856-1926) og Anna Sophia Bengtsson (1849-1932).

Udnævnelser

R. 1937.

Ikonografi

Mal. af Lilli Lundsteen, 1905 og af Oscar Matthiesen, 1919. Afbildet på sidstnævntes mal., 1923, af rigsdagen 1915 (folketinget). Mal. af Agnes Smidt, 1933. Foto.

Bibliografi

Erindr, i Antvorskov højskoles årsskr. 1943 31-40. – J. Jensen-Sønderup i Højskolebl., 1920 1519-22. Olaf Andersen: Antvorskov højskole 1908-33, 1933. Berl.tid. 11.8.1938. Politiken 13.8. s.å. Århus stiftstid. s.d. Danm.s folkehøjskole 1844-1944, red. J. Th. Arnfred m. fl., 1944. Th. Laursen i Antvorskov højskoles årsskr. 1945 5-16. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Jacob Appel
Jacob Christian Lindberg Appel , 1866-1931, dan ...Artikel i Den Store Danske
Holger Begtrup
1859-1937, dansk højskolemand. Efter at have været l ...Artikel i Den Store Danske
Støvring
tidligere stationsby i Himmerland, ca. 20 km syd ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
MBred
18/07/2011
PEng
18/07/2011
  • Læst 682 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki