Dagen i dag 30. juni 2015Se alle dagen i dag

 • 1980moms
 • 1966Mike Tyson
 • 1960Den Demokratiske ...
 • 1934Kurt von Schleicher
 • 1919lord Rayleigh
 • 1908Tunguska-hændelsen
 • 1470Karl 8
 • 1980 - moms

  Momsen steg til 22%. Moms er en generel forbrugsafgift, der opkræves med en vis procent af forskellen mellem købs- og salgspris (merværdi), hver gang en vare eller tjenesteydelse omsættes. Den steg i 1992 til de nuværende 25%.

 • 1966 - Mike Tyson

  Den amerikanske professionelle bokser Mike Tyson blev født. Han var verdensmester i sværvægt 1986-89, men er også kendt for at have været indblandet i flere voldssager.

 • 1960 - Den Demokratiske Republik Congo

  Republikken Congo blev selvstændig. Området havde siden 1885 været under Belgien. Der fulgte dog en ødelæggende borgerkrig, som endnu ikke er afsluttet.

 • AKG/Westfälisches Schulmuseum
  1934 - Kurt von Schleicher

  Den tyske general og politiker Kurt von Schleicher døde. Han blev 52 år. Han blev i december 1932 rigskansler, men måtte allerede i januar 1933 overlade posten til Adolf Hitler. Han blev likvideret af SS i de lange knives nat.

 • 1919 - lord Rayleigh

  Den britiske fysiker John William Strutt, senere kendt som lord Rayleigh, døde, 77 år gammel. Han udledte formlen for spredning af lys på små kugler, Rayleigh-spredning, hvorved han som den første forklarede himlens blå farve.

 • 1908 - Tunguska-hændelsen

  En eksplosion i atmosfæren nær floden Stenede Tunguska i Sibirien udløste en energi svarende til ca. 650 Hiroshima-bomber og lagde et område på ca. 2000 km2 øde. Eksplosionen skyldtes, at et himmellegeme ramte Jorden og eksploderede i 8 km højde.

 • 1470 - Karl 8

  Karl 8., konge af Frankrig fra 1483, blev født. Han invaderede Italien for at gøre sit krav på Anjoukongedømmet gældende. En kort overgang lykkedes det ham at bemægtige sig kongeriget Sicilien, inden en koalition igen tvang ham ud af Italien. Karl døde i 1498.

Aktuel baggrundsviden

DAGENS ARTIKEL: VENSTRE

Partiet Venstre blev stiftet i 1870 under navnet Det Forenede Venstre, 1895-1910 kaldt Venstrereformpartiet, fra 1910 Venstre og siden 1963 Venstre, Danmarks Liberale Parti.

Venstre bestod i de første årtier af flere forskellige og ofte indbyrdes stridende grupperinger. Det samlende var bekendelsen til liberalismen, varetagelsen af landbrugets og landbobefolkningens interesser samt modstanden mod Højre.

Venstre udsprang af en stærk folkelig bevægelse, som efterhånden blev organiseret i et vidt forgrenet net af lokale foreninger, oftest med en tæt tilknytning til andelsbevægelsen og den lokale avis. Først i 1929 blev en egentlig landsorganisation dannet; siden har partiet været opbygget som masseparti med en kulmination i medlemstallet i 1950 på ca. 200.000 mod 54.650 i 2007.

Læs meget mere om Venstre.

Find bøger