Dansk Biografisk Leksikon

Laurits Pedersen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Artiklen stammer fra 3. udgave af Dansk Biografisk Leksikon, der udkom 1979-84.

Laurits Pedersen, Laurits Oluf Pedersen,  26.4.1873-24.8.1940, lærer, historisk forfatter. Født i Frølunde ved Korsør, død i Gentofte, begravet i Boeslunde. P. tog præliminæreksamen 1891 i Korsør og lærereksamen 1893 i Silkeborg, var derefter lærer ved Tarm realskole 1893-94, ved Ribe borgerskole 1894-95, blev 1896 ansat ved Helsingørs kommunale skolevæsen, viceinspektør 1909, overlærer 1917, tog sin afsked 1938. Allerede omkring århundredskiftet kom P. ind på skolehistoriske studier der foruden i adskillige afhandlinger satte frugt i den indholdsrige bog Almueundervisning i en dansk Købstad [Helsingør] fra Reformationstiden til vore Dage, 1909, der fortsat er et hovedværk i dansk skolehistorie. Gennem studier i det lokale rådhusarkiv o.a.st, fremdrog han efterhånden en række helsingørske lavsarkiver, og han førtes derved ind på håndværkerhistorie, et område hvor han fik hjælp af C. Nyrop. 1906 udgav han Det ærbare og velagtede Snedkerlav i Helsingør 1581-1906, 1911 Helsingørske Haandværkerlav i det 16. Aarh., 1918 Haandværksskik i helsingørske Lav, 1934 Garveri i Vordingborg før og nu, 1935 Kbh.s Garverlavs Bog. Et samarbejde med Kr. Kongstad om udgivelsen af en kort Helsingørs historie, Helsingør, 1912 (3. udg. s.å.), var indledning til et almindeligt topografiskkulturhistorisk studium af Helsingør. Dels på grundlag af ældre samlinger, dels ud fra et selvstændigt, grundigt og tidkrævende arbejde skaffede P. sig efterhånden et meget fyldigt kendskab til sin bys historie. Det har foruden i en mængde artikler i blade og tidsskrifter sat frugt i bøgerne Kronborg Have, 1920, den vel tilrettelagte byfører Gennem Helsingør, 1936 (eng. udg.: Elsinore, 1937), især dog i det i anledning af byens 500 års jubilæum 1926-31 udgivne værk Helsingør i Sundtoldstiden 1426-1857 I-III, der var tilrettelagt og for en stor del skrevet af P. selv. Værket har visse svagheder i komposition og fremstilling men bærer vidne om omfattende kendskab til emnet, grundighed og energi i arbejdet og vilje til at forstå fortiden og dens mennesker. P. har ved sit forfatterskab opnået en smuk position blandt købstad-historikerne, og hans arbejder er ikke blevet overflødiggjort af senere tilkommen litteratur. Ved siden af sin skole- og forfattergerning tog P. del i praktisk organisatorisk arbejde; han tog således initiativet til oprettelse af Danmarks købstadlærerforening 1898 og var 1922-30 inspektør ved Helsingør museum.

Familie

Forældre: andenlærer i Frølunde, senere lærer i Gryderup Hans Frederik P. (1843-1923) og Marie Petrine Sørine Jespersen (1846-1919). Gift 1. gang 21.4.1899 i Oppe Sundby med Karen Boline Marie Pedersen, født 13.11.1878 i Oppe Sundby, død 16.1.1963 på Frbg., d. af gårdejer, folketingsmand Peder P. (1835-1904) og Johanne Bentsen (1834-1920). Ægteskabet opløst 1910. Gift 2. gang 9.3.1914 med Ane Kirstine Marie Jacobsen, født 12.2.1873 i Såderup, Kullerup sg., død 24.8.1958 i Kbh., d. af gårdejer Jørgen J. (født 1840) og Else Christensen (født 1839). – Far til Gunnar Teilum.

Bibliografi

Lærerne og samf., red. Carl Poulsen og W. Th. Benthin I, 1913 131f 139; III, s.å. 549. Morgenbladet København 5.3.1929 (anm. af Helsingør i Sundtoldstiden). Berl. aften 17.7.1936 (anm. af Gennem Helsingør). Helsingør dagbl. 28.8.1940. Politiken s.d.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

Denne artikel stammer fra Dansk Biografisk Leksikon

Nyhedsbrev
Læs mere i øvrigt
Kronborg
tidligere kongeslot i Helsingør. De tidligste ...Artikel i Den Store Danske
præliminæreksamen
almindelig forberedelseseksamen , afsluttende ...Artikel i Den Store Danske
borgerskole
ældre betegnelse for en kommunal folkeskole i købstæ ...Artikel i Den Store Danske
viceinspektør
(af lat. vice- + inspektør ), viceskoleinspektør; ...Artikel i Den Store Danske
skolehistorie
videnskabsgren, der undersøger skole, uddannelse ...Artikel i Den Store Danske

Om artiklen

Oprindelige forfattere
CBjø
18/07/2011
PEng
18/07/2011
  • Læst 697 gange

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki