Dagen i dag 10. oktober 2015Se alle dagen i dag

 • 732Karl Martel
 • 2007Radiohead
 • 2004Christopher Reeve
 • 1975Elizabeth Taylor
 • 1970Fiji
 • 1963Edith Piaf
 • 1861Fridtjof Nansen
 • 1814Norge 1660-1814
 • 1796Juliane Marie
 • John Fowlie
  732 - Karl Martel

  Frankerrigets leder Karl Martel besejrede en muslimsk hærstyrke ved Poitiers. Ifølge en anden tradition fandt slaget dog sted ved Tours 733/734. Slaget blev senere opfattet som afgørende for, at araberstormen blev standset i Vesteuropa.

 • EMI Danmark/ENS
  2007 - Radiohead

  Den britiske rockgruppe Radiohead udgav deres syvende studiealbum, In Rainbow. Albummet blev solgt og distribueret af bandet selv på internettet, og køberne kunne selv bestemme, hvad de ville betale for det.

 • Polfoto/Topfoto/Universal Pictures
  2004 - Christopher Reeve

  Den amerikanske skuespiller Christopher Reeve døde, 52 år gammel. Han fik sit gennembrud i filmene om Superman, men kendes også for seriøse roller. I 1995 blev Reeve lammet efter en rideulykke.

 • Polfoto/Topfoto
  1975 - Elizabeth Taylor

  Skuespillerne Elizabeth Taylor og Richard Burton giftede sig med hinanden — for anden gang. De havde været ægtefolk 1964-74; dengang giftede Taylor sig for femte gang, mens Burton kun havde været gift to gange før. Dette deres andet ægteskab blev indgået i hemmelighed i Afrika og varede mindre end et år.

 • Gyldendal
  1970 - Fiji

  Øriget Fiji i Stillehavet opnåede uafhængighed efter ca. 100 år som britisk koloni. Landet er præget af politisk rivalisering mellem Fijis to store etniske grupper, de melanesiske fijianere og Fiji-inderne.

 • Polfoto/AFP
  1963 - Edith Piaf

  Den franske sanger Edith Piaf døde. Hun blev 47 år. Den spinkle kvinde med den kraftfulde stemme opnåede stor populatitet i hele den vestlige verden, bl.a. med Milord og Non, je ne regrette rien.

 • Polfoto
  1861 - Fridtjof Nansen

  Den norske polarforsker og diplomat Fridtjof Nansen blev født. Han krydsede som den første Grønlands indlandsis. Senere ledede han bl.a. arbejdet med at afhjælpe hungersnøden og flygtningeproblemet i Sovjetunionen. Nansen, der i 1922 fik Nobels Fredspris, døde i 1930.

 • 1814 - Norge 1660-1814

  Norges konge, Christian Frederik, dvs. den samme som Christian 8. af Danmark, abdicerede. Selvom Christian havde forsøgt at modsætte sig, kunne han ikke undgå konsekvenserne af Kielerfreden, afståelsen af Norge til Sverige.

 • Frederiksborgmuseet
  1796 - Juliane Marie

  Den danske dronning Juliane Marie døde, 67 år gammel. Hun var Frederik 5.s anden dronning. Efter kongens død og Struensees fald havde hun og Ove Høegh-Guldberg den relle magt i landet indtil 1784.

Aktuel baggrundsviden

 FIGUR 18-5. Musvåger holder ofte til i skovbryn.

FIGUR 18-5. Musvåger holder ofte til i skovbryn.

Tema: Musvåge

Ni arter af rovfugle træffes regelmæssigt i det åbne danske land i vinterperioden. De mest udbredte er musvåge, spurvehøg, duehøg, fjeldvåge og tårnfalk. Disse arter er gået markant frem, efter at de sidste rovfuglearter blev helårsfredet i 1967. Blå kærhøg forekommer mere pletvis. Havørn og kongeørn er sammen med vandrefalk de mest fåtallige.

Musvågen, der har det latinske navn Buteo buteo, er almindelig både som ynglende og som træk- og vintergæst. Den er 51-57 cm med et vingefang på 113-128 cm. Skønt harmløs — dens føde er især smågnavere, men også fx krybdyr, regnorme og ådsler — har den været ihærdigt forfulgt, og bestanden gik gradvis tilbage, indtil totalfredningen i 1967. Siden er antallet vokset fra ca. 1000 par til 6000 par.

Musvågen jager i åbent land og store skovlysninger, og reden bygges i træer. Man ser den ofte langs motorveje, hvor føde søges blandt trafikdræbt vildt og i de uopdyrkede rabatter.

Musvågen er en kompakt fugl. Fjerdragten varierer fra hvid med enkelte brune pletter og striber til helt mørkebrun. Den har brede, afrundede vinger og en afrundet hale. Vingeformen er en tilpasning til glideflyvning, og musvågen udnytter ofte termik (opstigende luft over solvarmet jord) for at holde sig i luften med et minimalt energiforbrug både under træk, og når de søger føde.

En rovfugl „muser“, når den med højt løftede, blafrende vinger – næsten som en helikopter – står stille over samme sted, mens den koncentreret spejder efter mus på jorden. Især fjeldvågen og tårnfalken, men lejlighedsvis også musvågen, mestrer denne teknik.

Hør musvågen:

/@api/deki/files/64524/=26918052.mp3