Kristelig Fagbevægelse

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Kristelig Fagbevægelse, Krifa, fagforening, der på et kristent grundlag arbejder for en harmonisk udvikling på arbejdsmarkedet. Den har sin oprindelse i Kristeligt Dansk Fællesforbund, der blev grundlagt i 1899 som et kristent alternativ til den socialistiske arbejderbevægelse.

Oprindelig var den tænkt som en fælles bevægelse for lønmodtagere og arbejdsgivere, men i 1931 blev det vedtaget at adskille de to grupper i en fagforening og en arbejdsgiverforening.

I 1969 stiftedes yderligere Kristelig Funktionær-Organisation, som 1999 fusionerede med Kristelig Fagbevægelse. Til organisationen hører også Kristelig Arbejdsløshedskasse, som stiftedes 1929. Fra 2002 kunne også selvstændige erhvervsdrivende blive medlemmer af a-kassen.

Den Kristelige Fagbevægelse er modstander af arbejdsmarkedets traditionelle konfliktformer (strejke og lockout), idet konflikter bør løses gennem forhandling og evt. gennem voldgift. Den går til gengæld ind for kollektive overenskomster, som indgås med Kristelig Arbejdsgiverforening.

Den Kristelige Fagbevægelse er ikke medlem af LO eller af andre af arbejdsmarkedets hovedorganisationer, og i modsætning til andre fagforbund, hvis medlemsområde er fagligt afgrænset, er Den Kristelige Fagbevægelse tværfaglig, dvs. den optager lønmodtagere fra alle fag og i åben konkurrence med en række andre fagforbund, primært LO-forbund som HK, 3F og Dansk Metal. Den karakteriseres derfor som en gul fagforening.

Hovedparten af medlemmerne er beskæftiget inden for serviceerhvervene, og 60 % har bopæl i Jylland. I mange årtier havde bevægelsen et yderst beskedent medlemstal, men siden midten af 1970'erne er det vokset betydeligt. I 2013 havde Kristelig Fagforening ca. 135.000 og a-kassen ca. 185.000 medlemmer.

Kristelig Fagbevægelses hjemmeside

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
05/09/2014
Ove Klausen
17/07/2012
Redaktionen
12/03/2012
Oprindelige forfattere
OWD
31/01/2009
StSch
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki