Dagen i dag 3. september 2015Se alle dagen i dag

 • 1991Frank Capra
 • 1980Dirch Passer
 • 1953Den Europæiske Me...
 • 1948Edvard Beneš
 • 1886Geronimo
 • 1883Ivan Turgenev
 • 1875Ferdinand Porsche
 • 1783Den Amerikanske R...
 • 1991 - Frank Capra

  Den amerikanske filminstruktør Frank Capra døde. Han blev 94 år gammel. Blandt hans film er Det hændte en nat og Mr. Smith kommer til Washington. Filmene indeholdt optimisme, solidaritet og en tro på, at det almindelige menneske kunne gå imod kapitalen og den politiske korruption.

 • 1980 - Dirch Passer

  Den danske skuespiller Dirch Passer døde, 54 år gammel. Han var en af de største komikere i dansk revy, teater og film i 1900-tallet. Han medvirkede i mere end 100 film, bl.a. Charleys tante og Frøken Nitouche.

 • Polfoto/Jørgen Nielsen
  1953 - Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention trådte i kraft. Aftalen er indgået mellem Europarådets medlemslande og vedrører bl.a. borgernes fysiske integritet og bevægelsesfrihed, krav om en retfærdig og hurtig rettergang for uafhængige domstole samt ytrings-, forsamlings- og religionsfrihed.

 • 1948 - Edvard Beneš

  Den tjekkoslovakiske statsmand og præsident Edvard Beneš døde, 64 år gammel. Han var blandt de ledende kræfter i frihedsbevægelsen under 1. Verdenskrig, og som præsident 1946-48 søgte han forgæves at forhindre kommunistisk eneherredømme.

 • 1886 - Geronimo

  Apachelederen Geronimo og hans sidste 35 krigere overgav sig til en talstærk amerikansk hær. Apacherne havde i mange år kæmpet for retten til at bebo Arizona og New Mexico. Geronimo fik løfte om efter kort fangenskab at måtte vende tilbage til sit hjemland, et løfte der dog ikke blev overholdt.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1883 - Ivan Turgenev

  Den russiske forfatter Ivan Turgenev døde, 64 år gammel. Han er verdenskendt for sine skuespil og romaner, bl.a. En adelig rede og Fædre og sønner. Hans lyriske realisme og socialpsykologiske kortlægning af mennesker prægede 1800-tallets romankunst i hele Europa.

 • Dr. Ing.H.C.F. Porsche AG.
  1875 - Ferdinand Porsche

  Den østrigske bilingeniør Ferdinand Porsche blev født. Han udviklede folkevognen (Volkswagen) for den tyske regering og ledede fabrikken indtil 1945. Hans søn Ferry grundlagde sportsbilmærket Porsche med faderen som konsulent. Ferdinand Porsche døde i 1951.

 • 1783 - Den Amerikanske Revolution

  En fredsaftale, som afsluttede Den Nordamerikanske Frihedskrig, blev undertegnet og betød, at Storbritannien anerkendte USA's selvstændighed.

Aktuel baggrundsviden

EU's økologimærke, indført 2010.

EU's økologimærke, indført 2010.

Dagens artikel: Økologisk jordbrug

Økologisk jordbrug er en driftsform inden for landbrug og gartneri, der har vundet frem siden 1980'erne som reaktion på landbrugets stigende industrialisering og anvendelse af kemikalier i form af bl.a. pesticider og kunstgødning med deraf følgende miljøbelastning.

Der er i dag udformet detaljerede regler for, hvordan økologisk jordbrug skal drives. Disse regler kontrolleres af anerkendte kontrolorganer; produkter fra godkendte bedrifter må mærkes med økologimærker. I Danmark har statslig kontrol og mærkning med et rødt økologimærke styrket forbrugernes tillid til de økologiske produkter og dermed øget salget af de som oftest dyrere økologiske fødevarer, især økomælk.

Læs mere om økologisk jordbrug.