Dagen i dag 1. august 2015Se alle dagen i dag

 • 1936Yves Saint Laurent
 • 1929tonefilm
 • 19141. Verdenskrig
 • 1889Walther Gerlach
 • 1819Herman Melville
 • 1774oxygen
 • 1744Jean Baptiste Lam...
 • Polfoto/ARNAL/PAT
  1936 - Yves Saint Laurent

  Den franske modeskaber Yves Saint Laurent blev født. Han regnes for en af de betydeligste modeskabere i efterkrigstiden. Han designede sideløbende med sine kreationer også kostumer til film og teater. Saint Laurent døde i 2008.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1929 - tonefilm

  Den første tonefilm havde premiere i en dansk biograf. Den hed Fox Movietone Follies, og premieren fandt sted i biografen Roxy på Frederiksberg.

 • 1914 - 1. Verdenskrig

  Tyskland erklærede Rusland krig og indledte dermed 1. Verdenskrig. Ved krigens afslutning i 1918 havde omkostningerne været kolossale. Af de ca. 70 mio. soldater, der deltog, faldt over 9 mio. 22 mio. blev såret og invalideret for livstid, og 5 mio. var savnet.

 • 1889 - Walther Gerlach

  Den tyske fysiker Walther Gerlach blev født. Han opdagede, at en stråle af sølvatomer deles op i to komponenter ved passage af et inhomogent magnetfelt. Dette eksperiment kom til at spille en vigtig rolle bl.a. for den fremvoksende kvanteteori. Gerlach døde i 1979.

 • Gyldendal
  1819 - Herman Melville

  Den amerikanske forfatter Herman Melville blev født. I sin ungdom arbejdede han bl.a. på et hvalfangerskib, hvilket måske har inspireret ham til hans mest kendte værk, romanen Moby-Dick. Melville døde i 1891.

 • FOCI/SPL
  1774 - oxygen

  Det lykkedes den britiske kemiker Joseph Priestley at danne og opsamle en gas: oxygen. Han anbragte et lys i gassen og så, at forbrændingen gik langt hurtigere, og han opdagede, at en mus anbragt i en glasklokke fyldt med gassen levede ubekymret videre.

 • FOCI/SPL
  1744 - Jean Baptiste Lamarck

  Den franske naturforsker Jean Baptiste Lamarck blev født. Visse dele af Lamarcks evolutionsteori står i skarp kontrast til Darwins og dermed til den moderne opfattelse. Det gælder specielt hans idé om erhvervede egenskabers nedarvelighed. Lamarck døde i 1829.

Aktuel baggrundsviden

Dagens artikel: Kontantpris

Kontantprisen er den pris, en vare kan købes til imod kontant betaling. En ejendom kan erhverves til kontantpris ved kontanthandel, dvs. uden overtagelse af lån eller med de overtagne lån opgjort til kursværdi.

Ved ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning anvendes kontantprincippet også. At princippet er nyt på ejendomsmarkedet, skyldes en tradition for prioriterede priser, der opgøres ved obligationslåns og pantebreves pålydende værdi (plus kontantindskud og evt. pengeinstitutlån). Kontantprisen skal oplyses ved handelen, da den er nødvendig for at sammenligne de tilbudte finansieringsmuligheder, der i sig selv vil have forskellige bruttoydelser og nettoydelser.

Både renteændringer og nye markedsforhold kan påvirke en ejendoms kontantpris.