Aarhus Universitet

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Aarhus Universitet. Campus Aarhus set fra Statsbibliotekets bogtårn.

Aarhus Universitet, Danmarks andet universitet, indviet 1928. En stigning i antallet af studerende ved Københavns Universitet skabte efter 1. Verdenskrig behov for et nyt universitet i Danmark. Universitets-Samvirket, der var en sammenslutning af erhvervsfolk og repræsentanter for organisationer og institutioner i Aarhus, var medvirkende til, at universitetet blev placeret her.

11.9.1928 indviedes "Universitetsundervisningen i Jylland" med 78 studerende og undervisning i filosofikum og forberedende sprogundervisning. Navnet Aarhus Universitet blev først officielt taget i brug i 1933, og universitetet fik eksamensret i 1934.

Aarhus Kommune skænkede i 1929 en kuperet grund til universitetet. Universitets-Samvirket rejste midler til opførelse og indretning af dets karakteristiske gulstensbygninger, efter at arkitekterne Kay Fisker, C.F. Møller og Povl Stegmann havde vundet en arkitektkonkurrence, der blev udskrevet i 1931.

Aarhus Universitets aula.

Aarhus Universitets aula.

C.F. Møller stod for den praktiske udformning af byggeriet, der har sat et markant præg på byen og opnået international berømmelse. Aarhus er dermed hjemsted for vellykkede bestræbelser på at indrette et campus-universitet. Aarhus Universitet er optaget i Kulturkanon i kategorien arkitektur.

Et par af universitets kollegiebygninger blev under 2. Verdenskrig anvendt af Gestapo som jysk hovedkvarter. På dansk anmodning blev disse udslettet ved et britisk præcisionsangreb den 31.10.1944.

Med Universitetsloven af 1931 overtog staten finansieringen af universitetets drift.

I 1933 begyndte undervisningen i de grundlæggende medicinske fag, der over de næste 20 år blev udbygget til et lægevidenskabeligt fakultet. Det skiftede navn til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i 1992 efter en sammenlægning med Århus Tandlægehøjskole.

Det Økonomiske og Juridiske Fakultet blev etableret i 1936. Statskundskab og Psykologi blev oprettet under dette fakultet i hhv. 1959 og 1968, og det skiftede i 1969 navn til Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Indtil 1942 var teologi et fagområde under Det Humanistiske Fakultet, men blev herefter et selvstændigt fakultet. Det Naturvidenskabelige Fakultet blev oprettet i 1954.

Aarhus Universitets aula.

Aarhus Universitets aula.

Aarhus Universitet var indtil 1970 en selvejende institution, og Universitets-Samvirket og bystyret var repræsenteret i universitetets ledelse. Herefter blev det en statslig læreanstalt. Universitets-Samvirket og byrådet udtrådte af universitetets ledelse, men universitetet fungerer fortsat i et tæt samspil med byens styre, erhvervsliv og institutioner.

I 2007 blev Danmarks JordbrugsForskning, Danmarks Miljøundersøgelser, Danmarks Pædagogiske Universitet og Handelshøjskolen i Århus en del af Aarhus Universitet. Året før havde også Handels- og IngeniørHøjskolen i Herning fusioneret med universitetet. I 2012 blev Ingeniørhøjskolen i Århus ligeledes indlemmet i Aarhus Universitet.

Siden 2011 har Aarhus Universitet været organiseret i de fire hovedområder Arts, Health, Science and Technology og School of Business and Social Sciences. Til universitetet er desuden knyttet en række forskningscentre.

Aarhus Universitet havde i 2013 ca. 38.000 ordinære studerende og ca. 2000 ph.d.-studerende.

Se også Statsbiblioteket og universitet.

Aarhus Universitets hjemmeside

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Aarhus Universitet. Campus Aarhus set fra Statsbibliotekets bogtårn.

Viser 3 af 3 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Redaktionen
03/11/2014
MHansen
21/09/2013
Redaktionen
15/10/2012
Oprindelige forfattere
MeHa
02/02/2009
Slott
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki