Dagen i dag 5. maj 2015Se alle dagen i dag

 • 1945befrielsesregeringen
 • 1936Den Italiensk-abe...
 • 1928John Mogensen
 • 1872Slaget på Fælleden
 • 1821Napoleon 1
 • 1818Karl Marx
 • 1813Søren Kierkegaard
 • Gyldendal
  1945 - befrielsesregeringen

  Den første danske regering efter krigen blev dannet. Den bestod frem til valget i oktober samme år og udgjordes af ni politikere og — efter krav fra Danmarks Frihedsråd — ni modstandsfolk. En af befrielsesregeringens hovedopgaver var retsopgøret.

 • 1936 - Den Italiensk-abessinske Krig

  Italien erobrede den etiopiske hovedstad Addis Abeba, og den sidste afrikanske stat mistede derved sin uafhængighed. Den italienske konge Vittorio Emanuele 3. blev udpeget til kejser af Etiopien, mens Mussolini proklamerede det romerske imperiums genfødsel.

 • Polfoto/Erik Gleie
  1928 - John Mogensen

  Den danske sanger, sangskriver og pianist John Mogensen blev født. Han var frem til 1964 kendt som en del af gruppen Four Jacks, og i 1971 fik han sit gennembrud som folkelig poet med indspilningen Der er noget galt i Danmark. John Mogensen døde i 1977.

 • ABA
  1872 - Slaget på Fælleden

  Arbejdere og politi mødtes i en voldsom konfrontation på Nørre Fælled i København med mange sårede til følge. Anledningen var et massemøde i arbejderbevægelsen, som politiet havde søgt at forhindre ved at forbyde mødet og arrestere bevægelsens ledere.

 • 1821 - Napoleon 1

  Napoleon 1,. kejser af Frankrig 1804-14 og 1815, døde. Han blev 51 år gammel. Napoleon tog magten ved et statskup og førte derefter en række krige, bl.a. led han nederlag til den britiske flåde under ledelse af admiral Nelson ved Trafalgar.

 • 1818 - Karl Marx

  Den tyske socialistiske teoretiker Karl Marx blev født. I samarbejde med Friedrich Engels skrev han den revolutionære socialismes vigtigste programskrift, Det Kommunistiske Manifest. Han skrev desuden økonomiske værker, bl.a. Kapitalen. Marx døde i 1883.

 • Frederiksborgmuseet
  1813 - Søren Kierkegaard

  Den danske teolog, filosof og forfatter Søren Aabye Kierkegaard blev født. Kierkegaard har flittigt bidraget til såvel dansk filosofisk og idéhistorisk begrebsverden som til eksistentielle filosofiske strømninger langt uden for Danmarks grænser. Et af hans nøgleord var inderlighed. Kierkegaard døde i 1855.

Aktuel baggrundsviden

 Da frihedsbudskabet havde lydt fra BBC den 4. maj om aftenen, strømmede københavnerne til Rådhuspladsen. Al trafik gik i stå, mens folk dansede og sang i en begejstringsrus. På tilsvarende spontan måde stimlede folk jublende sammen overalt i landet.

Da frihedsbudskabet havde lydt fra BBC den 4. maj om aftenen, strømmede københavnerne til Rådhuspladsen. Al trafik gik i stå, mens folk dansede og sang i en begejstringsrus. På tilsvarende spontan måde stimlede folk jublende sammen overalt i landet.

DAGENS ARTIKEL: BEFRIELSEN

Efter Hitlers selvmord i førerbunkeren i Berlin blev storadmiral Karl Dönitz den 1. maj 1945 hans efterfølger. Han ønskede af hensyn til de tyske flygtninge at fortsætte kampene mod øst længst muligt og accepterede derfor den 4. maj at kapitulere i Danmark, Nordvesttyskland og Holland med virkning fra den 5. maj kl. 8. General Lindemanns trusler om at kæmpe til sidste mand faldt dermed til jorden, og hverken dansk eller svensk militær kampindsats blev nødvendig.

Den 4. maj 1945 kl. 20.40 bragtes frihedsbudskabet over BBC: de tyske styrker i Danmark overgav sig. Befolkningen jublede, fem års tryk og usikkerhed var hævet. Glæden gav sig i aftenens løb mange udslag. Mørklægningsgardinerne blev revet ned, og levende lys sat i vinduerne. Sjældne flasker gemt til formålet kom frem, og somme hævder, at usædvanligt mange børn så dagens lys ni måneder senere. Men denne påstand afkræftes desværre af Statistisk Årbogs tørre tal. Sandt er det derimod, at en forretningsmand den 5. maj satte et skilt i vinduet med teksten: „Lukket på Grund af Glæde”. For langt den største del af alle danskere ude og hjemme var dette døgn i enhver henseende befrielsens.

Næste morgen rykkede modstandsgrupperne ud med armbind, bevæbnet med maskinpistoler og andre håndvåben for at opretholde ro og orden. Om formiddagen kom brigaden fra Sverige med færgen til Helsingør, hvorfra den straks tog til København. Kl. 16.30 landede i Kastrup Lufthavn 300 engelske soldater med den af SHAEF indsatte øverstkommanderende, general Richard Dewing. Den 7. maj kørte engelske styrker fra regimentet Royal Dragoons over grænsen ved Kruså. Overalt hilstes de kakiklædte soldater med jubel som et synligt tegn på, at nu var krigen slut for os.

Det var den ikke i Norge; først den 8. maj overgav tyskerne sig dér, og det var den heller ikke på Bornholm.

Læs videre om Befrielsen.

Find bøger