radioteknik

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

radioteknik, teknologi til overførsel af information via radiobølger fra en sender til en modtager. Radioteknik er grundlaget for bl.a. tv, radiofoni, mobiltelefoni og moderne navigation. Senderen afgiver en højfrekvent bærebølge ved den frekvens, som transmissionen skal foregå på, og informationen overføres ved at modulere, dvs. ændre lidt, på bærebølgen.

Ved analoge signaler, som anvendes i traditionelle radioudsendelser, ændrer signalerne enten bærebølgens amplitude (amplitudemodulation, AM) eller frekvens (frekvensmodulation, FM). AM benyttes i lang- og mellembølgeområderne, mens FM benyttes i VHF- og UHF-områderne. Den nyeste radioteknik (DAB) benytter ligesom mobiltelefonsystemet GSM digitale signaler, som gør overførslen ufølsom over for atmosfæriske forstyrrelser.

Den første radiotransmission blev demonstreret 1894 af G. Marconi. De tidligste apparater frembragte radiobølgerne vha. elektriske gnister, en teknik der kun var egnet til radiotelegrafi. 1903 udviklede den danske opfinder Valdemar Poulsen en lysbuegenerator, Poulsen-buen, der kunne frembringe højfrekvente svingninger i en svingningskreds, der via en antenne udsendte kraftige radiobølger, der kunne anvendes til egentlig radiofoni. Væsentlige senere fremskridt var opfindelsen af radiorøret (1906) og transistoren (1948) og brugen af talekompression (1991).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/02/2009
Oprindelig forfatter
AxBr
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki