Dagen i dag 29. november 2015Se alle dagen i dag

 • 2008Jørn Utzon
 • 1990Golfkrigen
 • 1963Warrenkommissionen
 • 1947Den jødisk-arabis...
 • 1943Jajce
 • 1924Erik Balling
 • 1924Giacomo Puccini
 • 1879Jacob Gade
 • 1797Gaetano Donizetti
 • 1643Claudio Monteverdi
 • 1517Torben Oxe
 • Colourbox
  2008 - Jørn Utzon

  Den danske arkitekt Jørn Utzon døde. Verdenskendt blev han for Sydney Opera House, der er optaget på UNESCO's verdensarvsliste. Utzons udtryk er enkelt med stor sans for arkitektoniske og rumskabende virkemidler.

 • Polfoto/Gert Jensen
  1990 - Golfkrigen

  FN's Sikkerhedsråd besluttede, at en amerikansk ledet international styrke måtte bruge alle til rådighed stående midler for at tvinge Irak ud af Kuwait. I Bagdad var flere udlændinge, deriblandt danskere, tilbageholdt som landets "gæster".

 • 1963 - Warrenkommissionen

  I USA nedsattes en kommission med højesteretspræsident Earl Warren som formand for at undersøge omstændighederne omkring mordet på præsident Kennedy. Efter afhøring af 552 vidner udkom året efter en rapport på 27 bind.

 • Hans Pin
  1947 - Den jødisk-arabiske konflikt

  FN's Generalforsamling vedtog en delingsplan for Palæstina, ifølge hvilken området skulle deles i en jødisk og en arabisk stat. De palæstinensiske arabere afviste planen, der dog blev realiseret med oprettelsen af Israel i 1948.

 • AKG
  1943 - Jajce

  Partisandelegater fra Bosnien samledes i byen Jajce, grundlagde Jugoslavien og udnævnte partisanlederen Tito til marskal. Samme dag i 1945 udråbtes Den Føderative Folkerepublik Jugoslavien.

 • Venligst udlånt af DFI/Billed- og Plakatarkivet
  1924 - Erik Balling

  Den danske filmmager Erik Balling blev født. Han instruerede blandt meget andet de første danske farvefilm Kispus og Qivitoq; sidstnævnte blev nomineret til en Oscar. Balling døde i 2005.

 • AKG
  1924 - Giacomo Puccini

  Giacomo Puccini, Italiens største operakomponist efter Verdi, døde. Han blev 66 år gammel. Han komponerede bl.a. Madame Butterfly, hvis uropførelse i 1904 blev en eklatant fiasko, men som i en revideret version blev en succes.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1879 - Jacob Gade

  Spillemandssønnen Jacob Gade blev født. Han blev komponist og kapelmester i København og var en overgang medlem af New Yorks filharmoniske orkester. Gade døde i 1963.

 • AKG/Museo Teatrale alla Scala
  1797 - Gaetano Donizetti

  Den italienske komponist Gaetano Donizetti blev født Hans internationale gennembrud kom med Anna Bolena, der først fik premiere i Milano og siden opførtes i Paris og London. Donizetti døde i 1848.

 • AKG/Landesmuseum, Ferdinandeum, Innsbruck
  1643 - Claudio Monteverdi

  Den italienske komponist Claudio Monteverdi døde, 76 år gammel. Han er fremtrædende både som ophavsmand til de første betydelige operaer og som banebryder for barokmusikken.

 • 1517 - Torben Oxe

  Den danske lensmand Torben Oxe blev henrettet i København. Det er usikkert, om han blev straffet for at tage livet af Dyveke med forgiftede kirsebær, eller om det skete pga. underslæb.

Aktuel baggrundsviden

Tema: EU og forbehold

Den Europæiske Union, EU, er en sammenslutning af 28 europæiske lande, der som erklærede mål bl.a. har at styrke den europæiske identitet i internationale sammenhænge for at fremme fred, frihed, sikkerhed og fremskridt i såvel Europa som hele verden.

Danmark tilsluttede sig De Europæiske Fællesskaber (EF) i 1973. Medlemslandene har siden bevæget sig mod en større økonomisk og politisk integration. Med Den Europæiske Fælles Akt i 1987 indledte de et udenrigspolitisk samarbejde og skabte grundlaget for det indre marked, men Danmark forkastede Maastrichttraktaten fra 1992, der med regler om unionsborgerskab, uddannelse, styrkelse af miljøpolitikken og dannelse af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU) med fælles valuta og fælles centralbank betød afgivelse af suverænitet.

Ved en folkeafstemning året efter tilsluttede Danmark sig en særordning, Edinburghafgørelsen, der med fire forbehold indebar, at Danmark ikke deltager i den fælles valuta, euro, i den fælles forsvarspolitik, at unionsborgerskab ikke erstatter dansk statsborgerskab, samt at Danmarks deltagelse i samarbejdet om retlige og indre anliggender, asyl- og indvandringspolitik, narkotikabekæmpelse samt politisamarbejde alene sker på mellemstatsligt plan.

Amsterdamtraktaten, der trådte i kraft i 1999, gjorde bl.a. Schengenaftalen til en del af EU-samarbejdet og udvidede EU's kompetence med hensyn til visum-, indvandrings- og asylspørgsmål. Det havde dog kun begrænset virkning for Danmark pga. de fire forbehold. Øvrige ændringer i EU-samarbejdet er sket ved Nicetraktaten 2001 og Lissabontraktaten 2007.

En folkeafstemning 3.12.2015 skal afgøre, om det danske retsforbehold fra 1993 skal ændres til en tilvalgsordning. Se hvad det indebærer i DR's infoquiz.