Dagen i dag 2. marts 2015Se alle dagen i dag

 • 1969Concorde
 • 1956Marokko
 • 1950The Carpenters
 • 1942John Irving
 • 1939Pius 12
 • 1931Mikhail Gorbatjov
 • 1930D.H. Lawrence
 • 1889Skandinavisk Fors...
 • 1820Multatuli
 • Polfoto/Topfoto
  1969 - Concorde

  Den første flyvning med det fransk-britiske overlydsfly Concorde fandt sted. Dets tophastighed var på to gange lydens hastighed. Der blev bygget i alt 20 fly af typen, der fløj i rutefart 1975-2003 for Air France og British Airways.

 • 1956 - Marokko

  Marokko blev selvstændigt. Størstedelen af landet havde fra 1912 været et fransk protektorat, mens den nordlige del var under spansk kontrol. Landet blev herefter et konstitutionelt monarki.

 • Polfoto/Topfoto
  1950 - The Carpenters

  Karen Carpenter, den ene halvdel af den amerikanske popduo The Carpenters, blev født. Det andet medlem af duoen var hendes bror Richard. De havde mange hits i 1970'erne, bl.a. I Won't Last A Day Without You. Karen Carpenter døde i 1983 som følge af anoreksi.

 • Gyldendal
  1942 - John Irving

  Den amerikanske forfatter John Irving blev født. Han skriver især fabulerende romaner, der har et stort internationalt publikum, fx Verden ifølge Garp og Æblemostreglementet.

 • 1939 - Pius 12

  Eugenio Pacelli blev valgt til pave under navnet Pius 12. Hans appeller til stormagterne i 1939 om at undgå krig var forgæves; under 2. Verdenskrig opretholdt han pavestolens neutralitet og diskrete hjælp til forfulgte mennesker.

 • Gyldendal
  1931 - Mikhail Gorbatjov

  Mikhail Gorbatjov, sovjetisk og russisk politiker, blev født. Han var Sovjetunionens formelle statsoverhoved 1988-91 og satte under slagordene glasnost og perestrojka et ambitiøst reformprogram i gang.

 • 1930 - D.H. Lawrence

  Den britiske forfatter David Herbert Lawrence døde, 44 år gammel. Han skrev romaner med seksualiteten som forløsende kraft, fx Lady Chatterleys elsker, der vakte voldsom debat pga. sit både erotiske og sociale konfliktstof.

 • Strindbergmuseet
  1889 - Skandinavisk Forsøgsteater

  August Strindbergs Skandinavisk Forsøgsteater spillede sin åbningsforestilling på Dagmarteatret i København. Strindberg havde problemer med censuren, og teatrets aktivitet ophørte to uger efter.

 • 1820 - Multatuli

  Multatuli, hollandsk forfatter, blev født under navnet Eduard Douwes Dekker. I romanen Max Havelaar, baseret på hans tid i koloniadministrationen i Hollandsk Ostindien, kritiserede han embedsmandshierarkiet for ikke at beskytte den indfødte befolkning mod deres egne fyrsters brutale udnyttelse. Multatuli døde i 1887.

Aktuel baggrundsviden

TEMA: KOMMA

I nogle situationer har komma en meget vigtig funktion, når en sætnings betydning afhænger af, hvor det lille skilletegn sættes. Det ses af sætningsparret "Så spiser vi, bedstemor!" og "Så spiser vi bedstemor!", hvor den sidste sætning leder tankerne hen på kannibalisme.

Ofte er kommaet dog ikke betydningsskabende, og meningen bag en sætning vil let kunne forstås, uanset hvilket kommasystem der anvendes.

Op til årtusindeskiftet blev det fremherskende grammatiske kommasystem justeret i anerkendelse af udfordringerne ved det eksisterende system. Kun et fåtal af danskerne beherskede kommaet fuldt ud, og kommasætning uden bagvedliggende grammatisk analyse gav mange fejl.

Hører "efter" til hovedsætning eller ledsætning?
Hovedsætning Han blev meget ivrig efter, at du skulle gå.
Ledsætning Han blev meget ivrig, efter at du var gået.

Der indførtes et enhedskomma, der skulle sørge for, at tekstens indholdsmæssige afgrænsning vejede tungere end mekaniske regler. Startkomma foran ledsætninger blev fjernet, men dette komma blev genindført som valgfrit komma i 2004.

Det gældende kommasystem stiller andre krav til folks analyseevner. Selvom man kan sætte færre kommaer, skal man fx holde styr på, hvad der er en ledsætning, og om en ledsætning er sideordnet til eller en del af en anden ledsætning.

Som hovedregel skal der sættes slutkomma, når en sætning indledes med en ledsætning.

Idiotkomma
Forkert * Jeg ved ikke hvem, der kommer.
Rigtigt Jeg ved ikke, hvem der kommer.

I 2015 drøfter Dansk Sprognævns bestyrelse, hvordan kommareglerne fungerer i praksis, efter kommaet igen har været fremme i den offentlige debat.

Læs mere om kommatering.

Slutkomma

Hvorfor hun er forsinket, ved vi ikke.

Startkomma

Vi ved ikke, hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet.

Man siger, at det bliver regnvejr, når svalerne flyver lavt.

Vi havde godt hørt, at han er svær at samarbejde med, da vi opstillede ham til bestyrelsen.

Startkomma udeladt

Vi ved ikke hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet.

Man siger at det bliver regnvejr når svalerne flyver lavt.

Vi havde godt hørt at han er svær at samarbejde med, da vi opstillede ham til bestyrelsen.

Find bøger