brunkul

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Brunkul. Arbejdere fotograferet i 1940'erne foran de fyldte trillebøre i brunkulslejrene syd for Herning.

brunkul, en række meget varierende kultyper, brune til sorte, som alle kan kendes på, at de giver en brun stregfarve. De dannes ved iltfri og ufuldstændig omdannelse af begravede, døde rester af planter, som i lighed med tørv ofte kan genkendes. Brunkuls omdannelsesgrad ligger mellem tørv og stenkul. De fleste brunkulforekomster findes i aflejringer fra Tertiærtiden og er op til 60 mio. år gamle.

Brunkul findes i lag af 5-100 m tykkelse og undertiden flere kvadratkilometer i udbredelse. Lagene ligger i de fleste tilfælde så højt, at brydningen kan finde sted i åbne miner. Ofte medfører dette væsentlige lokale miljøgener. De største europæiske forekomster findes i Tyskland, navnlig i Sachsen.

Omkring en fjerdedel (1992) af verdens kulforbrug og kulreserver er brunkul. I Danmark findes de største forekomster i Midtjylland, og de jyske brunkulslejer har givet væsentlige bidrag til den danske energiforsyning i perioder med mangel på importeret brændsel.

Under og lige efter 2. Verdenskrig produceredes i Jylland over 2 mio. t brunkul pr. år, og brunkul havde ligesom tørv en afgørende rolle for brændselsforsyningen i Danmark. Produktionen, som var koncentreret i et område syd for Herning, forøgedes mere end ti gange; mens brunkul og tørv før krigen dækkede ca. 2,5% af forbruget beregnet efter brændværdien, udgjorde de to brændselssorter 44% i 1944.

Pga. et højt vand- og askeindhold er brændværdien relativt ringe (mindre end 24 MJ pr. kg), og indholdet af urenheder er stort. I Centraleuropa (Tjekkiet og Slovakiet) er brunkul det væsentligste brændsel og med sit høje svovlindhold (op til 10%) årsag til en omfattende luftforurening. Det formodes at være en væsentlig årsag til skovdød. Brunkul blev anvendt i danske kraftværker indtil 1960'erne.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Brunkul. Arbejdere fotograferet i 1940'erne foran de fyldte trillebøre i brunkulslejrene syd for Herning.

© Dette billede må du ...

Brunkul. Arbejdere fotograferet i 1940'erne foran de fyldte trillebøre i brunkulslejrene syd for Herning.

Viser 2 af 2 billeder | Tilbage til billedgalleri

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
04/02/2009
Oprindelige forfattere
ATro
29/01/2009
CHein
29/01/2009
JFen
29/01/2009
LAHa
29/01/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki