rift

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

rift, riftzone, riftsystem, geologisk struktur dannet ved ekstension, dvs. dannelse af strækningsspændinger i jordskorpen i forbindelse med de konstruktive rande af de store lithosfæreplader.

Siden introduktionen af pladetektonik-teorien er betegnelsen særlig blevet tilknyttet de seismisk aktive vulkanske spredningssystemer. Resultatet er ofte riftdale, der er langstrakte indsynkninger begrænset af normalforkastninger (se forkastning), og som kan være 30-60 km brede med stejle, ofte trappeformede sider.

Ordet rift er engelsk, beslægtet med dansk rift.

Spredningssystemerne danner systemer på flere hundrede kilometers længde. I oceanerne markeres de af midtoceanryggene. På bunden af Atlanterhavet og Det Indiske Ocean danner de 1-2 km dybe riftdale med udbredt basaltisk vulkanisme; på kontinenterne er der udviklet mere uregelmæssige systemer af fladbundede dale med vulkankegler og dybe søer. Vulkanismen i de kontinentale rifts er ofte ekstremt alkalisk.

Kendte riftzoner
De topografisk mest udprægede riftzoner er fra Yngre Tertiær og Kvartær; de kendteste er
Rift Valley 
Rhingraven 
Suez-Rødehav-Aden-systemet med begyndende oceanbundsdannelse
Bajkalsystemet i Sibirien
oceanryggene
Gamle gravsænkninger, som var led i et globalt, aktivt brudsystem, betegnes palæorifts. Disse ældre riftsystemer findes mange steder i kontinentskorpen, fx
Vikinggraven og Centralgraven i Nordsøbassinet (Jura-Kridt)
Oslofeltet (Perm)
Gardarprovinsen i Sydgrønland (Proterozoikum)

Større sideværts-forkastninger som Jordandalen med Det Døde Hav og Sankt Andreas-forkastningen blev tidligere betegnet som rifts.

Til forskel fra en rift er en gravsænkning en rent strukturel betegnelse; gravsænkninger findes således også uden for egentlige riftzoner.

 

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
07/12/2011
Ekspert
AGar
Oprindelig forfatter
EBo
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki