tilstandsligning

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

tilstandsligning, sammenhæng mellem termodynamiske variable i gasser, væsker eller faste stoffer. For en ideal gas er sammenhængen mellem tryk, temperatur og rumfang særlig simpel, idet produktet af trykket p og volumenet V er proportionalt med den absolutte temperatur T, udtrykt ved idealgasloven:
pV = nRT.
Her er n antallet af mol gas, mens R er gaskonstanten.

Afvigelser fra denne idealgaslov skyldes atomernes eller molekylernes vekselvirkning. J.D. van der Waals opstillede i 1873 på empirisk grundlag en tilstandsligning, der tager hensyn til denne vekselvirkning og giver en kvalitativ beskrivelse af virkelige gassers egenskaber. Van der Waals' tilstandsligning har udseendet

61731.401.jpg

Det første led med konstanten a er et udtryk for de kræfter, der virker mellem partiklerne og derved ændrer trykket, mens det andet led med konstanten b tager højde for, at det frie volumen er reduceret pga. partiklernes eget volumen. De to stofspecifikke konstanter kan bestemmes eksperimentelt.

En systematisk teoretisk behandling af vekselvirkningen fremkommer ved den såkaldte virialudvikling, der fører til en tilstandsligning af formen

61731.402.jpg

hvor de temperaturafhængige størrelser B og C betegnes virialkoefficienter og ligeledes kan bestemmes eksperimentelt.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/03/2009
Oprindelig forfatter
HSmi
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki