rhenium

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Rhenium. Rheniumpulver er et sølvhvidt metal, men pulveret ser sort ud, fordi de enkelte partikler er meget små og derfor ikke reflekterer lyset ensartet.

rhenium, (af lat. Rhenus 'Rhinen' og -ium til betegnelse af grundstof), grundstof nr. 75, placeret i det periodiske systems 7. gruppe; atomtegn Re. Rhenium, der blev opdaget i 1925 af Ida Tacke, W. Noddack og O. Berg (1873-1939), er et sølvhvidt, meget hårdt metal, der er meget modstandsdygtigt over for såvel syrer som baser.

Rhenium forekommer i naturen som to isotoper 185Re (37%) og 187Re (63%). Den sidste er radioaktiv: Under udsendelse af betapartikler omdannes den til 187Os, der er stabil. Halveringstiden er 42 mia. år. Ved at bestemme forholdet mellem mængderne af 187Re og 187Os i et mineral, kan mineralets alder beregnes; metoden kaldes rheniumuret.

Geokemi og mineraler

Rhenium findes i naturen som rent metal, som oxid- og sulfidmineraler ofte sammen med molybdæn, men altovervejende som sporgrundstof i molybdænmineraler, idet rhenium erstatter molybdæn pga. lignende ionradier og ladning. I molybdenit findes op til 2 vægtpct. rhenium. Rhenium koncentreres i den sulfidsmelte, der ofte udskilles tidligt under magmaers størkning i en koncentration på op til 20 mg/t. Granitter har fra under 0,5 til 1 mg/t. Indholdet er højt i kobberskifer, op til 240 g/t, og i kobberrige sandsten findes 0,5-100 g/t.

Egenskaber
Nummer 75
Atomtegn Re
Navn rhenium
Relativ atommasse 186,207
Densitet 21,02 g/cm3 (20 °C)
Smeltepunkt 3180 °C
Kogepunkt 5627 °C
Opdagelse 1925 ( I. Tacke, W. Noddack

Teknisk fremstilling og anvendelse

Rhenium udvindes i forb. med kobberraffinering som et biprodukt fra molybdenit i porfyrkobber og porfyr-molybdæn-forekomster. Mineproduktionen var i 2006 ca. 45 t, reserverne ca. 2500 t. Chile er det betydeligste producentland og har ca. 50% af reserverne. Prisen er høj (2006: ca. 4500 dollar pr. kg), og metallet har begrænset anvendelse i olieindustrien i platin-rhenium-katalysatorer ved fremstilling af benzin og som legeringselement i bl.a. nikkel-superlegeringer. Små mængder bruges desuden i højtemperatur-termoelementer, elektronrør og blitzlamper.

Forbindelser

I forbindelser findes rhenium i oxidationstrin op til +7. Rhenium kan også tildeles negative, ikke veldefinerede oxidationstrin i reducerende forbindelser. De højere oxidationstrin er de mest stabile ved stuetemperatur og i luft. Oxidationstrin 0 findes i dirheniumdekacarbonyl, Re2(CO)10. Alle oxidationstrin fra +1 til +7 er repræsenterede ved halogenforbindelser, fx rhenium(I)jodid, ReI, det mørkerøde rhenium(III)klorid, ReCl3, der er en såkaldt klyngeforbindelse (eng. cluster compound), og det gule rhenium(VII)fluorid, ReF7. De lavere oxidationstrin findes overvejende i komplekse hydrider som kaliumoctahydridorhenat(VI), K2[ReH8], i carbonyler, fx pentacarbonylrheniumhydrid, HRe(CO)5, og i metalorganiske forbindelser som fx dicyclopentadienylrheniumhydrid, (C5H5)2ReH. Derudover kendes et stort antal intermetalliske forbindelser, hvori rhenium ikke kan tildeles et bestemt oxidationstrin.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Rhenium. Rheniumpulver er et sølvhvidt metal, men pulveret ser sort ud, fordi de enkelte partikler er meget små og derfor ikke reflekterer lyset ensartet.

Viser 1 af 1 billeder

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
05/11/2009
Oprindelige forfattere
Bos
01/02/2009
Gram
01/02/2009
JRo-H
01/02/2009
OWD
01/02/2009
SERa
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki