Dagen i dag 6. juli 2015Se alle dagen i dag

 • 1975Comorerne
 • 1971Louis Armstrong
 • 1964The Beatles
 • 1946George W. Bush
 • 1935Dalai Lama
 • 18491. Slesvigske Krig
 • 1535Thomas More
 • 1533Ludovico Ariosto
 • 1975 - Comorerne

  Det franske protektorat Comorerne mellem Afrika og Madagaskar erklærede sig uafhængigt trods fransk protest. Ahmad Abd-Allah blev valgt til øernes første præsident. Allerede en måned senere blev han afsat ved et kup.

 • Gyldendal
  1971 - Louis Armstrong

  Den amerikanske jazztrompetist, sanger og orkesterleder Louis Armstrong døde, 69 år gammel. Han gjorde sig fri af New Orleans-musikkens traditionelle formskema og blev jazzens første personlige, selvstændige solist.

 • Polfoto/AP Photo
  1964 - The Beatles

  Beatles-filmen A Hard Day's Night havde premiere. I filmen udfoldes gruppens humoristiske og til tider absurde univers, og dens selvbevidste, ungdommelige image blev understreget. The Beatles fik sit store gennembrud i 1963 og blev opløst i 1970.

 • Polfoto/Pablo M. Monsivais/AP
  1946 - George W. Bush

  Den amerikanske politiker George Walker Bush blev født. Han var USA's præsident 2001-09. Han indledte kampen mod terror med bombninger i Afghanistan 2001 og med nedkæmpelsen af Saddam Husseins styre i Irak 2003.

 • 1935 - Dalai Lama

  Den nuværende Dalai Lama, Tenzin Gyatso, blev født. Dalai Lama er navnet på en række af tibetanske buddhistiske ledere og overhoved for gelugpa-sekten. Den nuværende Dalai Lama er den 14. i rækken.

 • 1849 - 1. Slesvigske Krig

  Ved en disciplineret indsats og en velgennemført operationsplan blev slesvig-holstenerne slået af den danske hær ved Fredericia. Slaget blev planlagt af generalløjtnant F. Bülow. Også generalmajor Olaf Rye deltog, men faldt.

 • The Royal Collection ©1998 Her Majesty Queen Elizabeth 2.
  1535 - Thomas More

  Den engelske statsmand og humanist Thomas More blev halshugget på Tower Hill i London. More havde været rigets kansler og kendes for romanen Utopia, der beskriver et samfund, hvori privat ejendomsret og pengeøkonomi ikke findes. More blev 57 år gammel.

 • AKG/Casino Massimo
  1533 - Ludovico Ariosto

  Den italienske forfatter Ludovico Ariosto døde, 58 år gammel. Hans hovedværk er Den rasende Roland, et ridderepos; bogen er den første moderne bestseller, med ca. 100.000 eksemplarer trykt i Italien i 1500-tallet.

Aktuel baggrundsviden

Dagens artikel: euro

Euro er fælles møntfod for 19 af de 28 EU-medlemslande, der deltager i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU).

Euro udstedes og inddrages af nationalbankerne i eurosystemet og kontrolleres og administreres af Den Europæiske Centralbank, ECB.

Euroen blev indført 1.1.1999 i Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Spanien, Tyskland og Østrig, og 1.1.2001 i Grækenland. Af de daværende 15 EU-medlemslande er det kun Danmark, Storbritannien og Sverige, der ikke deltager i ØMU'ens tredje fase.

Læs meget mere om euro.