Dagen i dag 26. marts 2015Se alle dagen i dag

  • 1979Camp David-aftalen
  • 1973Noel Coward
  • 1965Liberalt Centrum
  • 1917forbudsbevægelse
  • 1902Cecil Rhodes
  • 1892Walt Whitman
  • 1883Poul Reumert
  • 1848Steen Steensen Bl...
  • 1827Ludwig van Beethoven
  • Polfoto
    1979 - Camp David-aftalen

    I forlængelse af Camp David-aftalen skrev Israel og Egypten under på en fredsaftale i Washington, hvorved Egypten som det første arabiske land anerkendte Israel som stat.

  • 1973 - Noel Coward

    Noel Coward, britisk dramatiker, instruktør, skuespiller og komponist, døde. Han blev 73 år gammel. Han skrev vittige operetter og lystspil, fx Privatliv, som var blandt samtidens største teatersuccesser.

  • 1965 - Liberalt Centrum

    Niels Westerby og Børge Diderichsen brød med partiet Venstre. Derpå stiftede de Liberalt Centrum, som opnåede fire mandater i Folketinget året efter. Partiet blev opløst i 1969.

  • 1917 - forbudsbevægelse

    Mange tørstige danskere åndede lettet op: Et midlertidigt forbud mod fremstilling, salg og udskænkning af spiritus blev ophævet.

  • Gyldendal
    1902 - Cecil Rhodes

    Den britiske mineejer, politiker og imperialist Cecil Rhodes døde, 48 år gammel. Han kom som ung til Sydafrika, hvor han blev engageret i diamantminedrift. 1890 blev han premierminister i Kapkolonien.

  • Gyldendal
    1892 - Walt Whitman

    Den amerikanske digter Walt Whitman døde, 72 år gammel. Hans indflydelse har været kolossal, både i og uden for USA. Som lyriker udgør Whitman forbindelsen mellem amerikansk romantik og modernisme.

  • August Tørsleff/Det Kongelige Teater
    1883 - Poul Reumert

    Den danske skuespiller Poul Reumert blev født. Han skulle blive en af dansk teaters største skuespillere og fremstillede en række store skikkelser i det klassiske og det moderne repertoire. Reumert døde i 1968.

  • 1848 - Steen Steensen Blicher

    Den danske forfatter Steen Steensen Blicher døde, 65 år gammel. Blichers store novelle Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog er den første fuldbårne prosafiktion på dansk.

  • AKG
    1827 - Ludwig van Beethoven

    Den tyske komponist Ludwig van Beethoven døde, 56 år gammel. Hans musik var både en del af wienerklassikken og en indvarsler af romantikken. De sidste år af sin levetid var Beethoven døv.

Aktuel baggrundsviden

DAGENS ARTIKEL: SORT BOKS

De instrumenter, der under flyvning optager bl.a. information om et flys kurs og samtaler i cockpittet til brug for havariefterforskning, kaldes populært for sorte bokse. Det drejer sig dels om en flight data recorder, dels en cockpit voice recorder.

I Royal Air Force var black box under 2. Verdenskrig det almindelige udtryk for alle former for radio- og radarudstyr, fordi de var anbragt i sortlakerede metalkasser. Det samme var de første flight data recorders, men de er nu orangefarvede, så de er nemmere at finde.

Find bøger