universalkonstant

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

universalkonstant, naturkonstant, fundamental konstant, konstant, som optræder, når de grundlæggende naturlove skrives som kvantitative sammenhænge. Eksempelvis indgår gravitationskonstanten G i Newtons gravitationslov, og lyshastigheden c forekommer i Rømers beskrivelse af lysets tøven og senere i Einsteins love for den specielle relativitetsteori. Universalkonstanter hænger således snævert sammen med vor opfattelse af, hvilke sammenhænge der er fundamentale, og afspejler den for tiden accepterede teori for Universets udvikling.

Universalkonstanterne bestemmes ved forskellige grundlæggende forsøg. Deres størrelse eller talværdi afhænger af det valgte enhedssystem, og det var først ved indførelsen af det internationale enhedssystem SI-systemet, at de mange forsøg kunne sammenfattes i pålidelige værdier.

Den nøjagtighed, hvormed de enkelte konstanter er bestemt, afhænger af pålideligheden af og overensstemmelsen mellem de forskellige forsøg. Således er Rydbergs konstant bestemt ud fra en lang række præcisionsforsøg inden for den atomare fysik, og usikkerheden er derfor meget lille (5,0∙10-12), hvorimod gravitationskonstanten, der bestemmes ud fra nogle få, meget komplicerede forsøg, kun er kendt med en relativt stor usikkerhed (1,2∙10-4).

Siden 1966 har organisationen CODATA systematisk samlet alle forsøgsresultater til anbefalede værdier for universalkonstanterne. De offentliggøres løbende.

Fundamentale naturkonstanter if. CODATAs anbefalede værdier fra 2010
størrelse symbol værdi enhed relativ standard-usikkerhed
universalkonstanter
lyshastigheden i vakuum c, c0 299.792.458 m·s-1 (eksakt)
vakuums magnetiske permeabilitet  µ0 4π·10-7 = 12,566370614…·10-7 N·A-2 (eksakt)
vakuums elektriske permittivitet 1/(µ0c2) ε0 8,854187817…·10-12 F·m-1 (eksakt)
gravitationskonstanten  G 6,67384·10-11 m3·kg-1·s-2 1,2·10-4
andre fundamentale konstanter
Plancks konstant  h 6,62606957·10-34 J·s 4,4·10-8
Plancks konstant delt med 2·pi, h/(2π) 1,054571726·10-34 J·s 4,4·10-8
elementarladningen  e 1,602176565·10-19 C 2,2·10-8
magnetisk fluxkvantum Φ0 2,067833758·10-15 Wb 2,2·10-8
elektronens masse me 9,10938291·10-31 kg 4,4·10-8
protonens masse mp 1,672621777·10-27 kg 4,4·10-8
proton-elektron-masseforhold mp/me 1836,15267245   4,1·10-10
finstrukturkonstanten e2/(4πε0ħc)
α 7,2973525698·10-3   3,2·10-10
den inverse finstrukturkonstant α-1 137,035999074   3,2·10-10
Rydbergs konstant α2mec/(2h) R 10.973.731,568539 m-1 5,0·10-12
Avogadros konstant, Loschmidts tal  NA, L 6,02214129·1023 mol-1 4,4·10-8
Faradays konstant NAe F 96.485,3365 C·mol-1 2,2·10-8
gaskonstanten  R 8,3144621 J·mol-1·K-1 9,1·10-7
Boltzmanns konstant R/NA k 1,3806488·10-23 J·K-1 9,1·10-7
Stefan-Boltzmanns konstant
2/60)·k4/(ħ3c2)
σ 5,670373·10-8 W·m-2·K-4 3,6·10-6
ikke-SI-enheder, der accepteres sammen med SI-enheder
elektronvolt (e/C) J eV 1,602176565·10-19 J 2,2·10-8
atommasseenhed 1/12 masse(12C) = 10-3 kg·mol-1/NA u, mu 1,660538921·10-27 kg 4,4·10-8

CODATAs hjemmeside

CODATAs internationalt anbefalede værdier for de fundamentale fysiske konstanter (2010)

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
Uffe Rasmussen
04/08/2014
Redaktionen
10/07/2014
Uffe Rasmussen
10/07/2014
Ekspert
abbifar70
Oprindelige forfattere
KCar
02/02/2009
OWD
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki