Dagen i dag 4. maj 2015Se alle dagen i dag

 • 1980Josip Broz Tito
 • 1945femte maj 1945
 • 1939Amos Oz
 • 1929Audrey Hepburn
 • 1919Kina
 • 1907metersystemet
 • 1825Thomas Henry Huxley
 • 1802Guldhornene
 • 1655Bartolomeo Cristo...
 • AKG
  1980 - Josip Broz Tito

  Den jugoslaviske politiker Josip Broz Tito døde, 87 år gammel. Han var en af grundlæggerne af Jugoslaviens kommunistparti og blev landets præsident efter monarkiets afskaffelse i 1945. 11 år efter Titos død opløstes den stat, han havde skabt, i en blodig borgerkrig.

 • Gyldendal
  1945 - femte maj 1945

  De tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og det meste af Danmark kapitulerede til englænderne med virkning fra næste morgen kl. 8. Befrielsen blev bl.a. fejret ved, at mørklægningsgardinerne blev revet ned, og der blev sat levende lys i vinduerne.

 • Polfoto/Menahem Kahanan/AFP
  1939 - Amos Oz

  Den israelske forfatter Amos Oz blev født. Et centralt tema i forfatterskabet er den skjulte verden af voldsomme, ubevidste drifter og frygt, der befinder sig nær eller lige inden for den civiliserede verden som en bestandig trussel mod det tilsyneladende rolige og stabile hverdagsliv.

 • 1929 - Audrey Hepburn

  Den belgiskfødte amerikanske skuespiller Audrey Hepburn blev født. Hun kendes især for Prinsessen holder fridag, der indbragte hende en Oscar, og rollen som Eliza i My Fair Lady. Audrey Hepburn døde i 1993.

 • 1919 - Kina

  Som følge af japansk overtagelse af en kinesisk halvø i forlængelse af 1. Verdenskrig opstod der store studenterdemonstrationer i Beijing til fordel for national selvstændighed, social ligestilling og moderne reformer. Den kinesiske politiske bevægelse Fjerde maj-bevægelsen tog navn efter demonstrationen.

 • Gyldendal
  1907 - metersystemet

  Metersystemet blev indført i Danmark. Det er et enhedssystem, der er baseret på enhederne meter og kilogram, hvor man tidligere opererede med fod og pund. Med SI-systemet udvidedes i 1960 med bl.a. enheder for tid (sekund), elektrisk strøm (ampere) og absolut temperatur (kelvin).

 • Efter The Encyclopedia of Evolution: Humanitys Search for its Origins (1990)
  1825 - Thomas Henry Huxley

  T.H. Huxley, britisk anatom og zoolog, blev født. Han var en ivrig forkæmper for Darwins evolutionsteori og skrev flere lærebøger. Han definerede begrebet agnosticisme, dvs. den opfattelse, at der ikke kan opnås egentlig viden om religiøse eller metafysiske emner. Huxley døde i 1895.

 • 1802 - Guldhornene

  Den kriminelle københavnske guldsmed Niels Heidenreich låste sig vha. et sæt falske nøgler ind på Kunstkammeret og stjal Guldhornene. Han omsmeltede dem senere og solgte dem som smykker.

 • 1655 - Bartolomeo Cristofori

  Den italienske cembalobygger Bartolomeo Cristofori blev født. Han arbejdede for familien Medici i Firenze og er berømt for at have opfundet klaveret. Det andet ord for klaver, piano, er også italiensk. Cristofori døde i 1731.

Aktuel baggrundsviden

 Da frihedsbudskabet havde lydt fra BBC den 4. maj om aftenen, strømmede københavnerne til Rådhuspladsen. Al trafik gik i stå, mens folk dansede og sang i en begejstringsrus. På tilsvarende spontan måde stimlede folk jublende sammen overalt i landet.

Da frihedsbudskabet havde lydt fra BBC den 4. maj om aftenen, strømmede københavnerne til Rådhuspladsen. Al trafik gik i stå, mens folk dansede og sang i en begejstringsrus. På tilsvarende spontan måde stimlede folk jublende sammen overalt i landet.

DAGENS ARTIKEL: BEFRIELSEN

Efter Hitlers selvmord i førerbunkeren i Berlin blev storadmiral Karl Dönitz den 1. maj 1945 hans efterfølger. Han ønskede af hensyn til de tyske flygtninge at fortsætte kampene mod øst længst muligt og accepterede derfor den 4. maj at kapitulere i Danmark, Nordvesttyskland og Holland med virkning fra den 5. maj kl. 8. General Lindemanns trusler om at kæmpe til sidste mand faldt dermed til jorden, og hverken dansk eller svensk militær kampindsats blev nødvendig.

Den 4. maj 1945 kl. 20.40 bragtes frihedsbudskabet over BBC: de tyske styrker i Danmark overgav sig. Befolkningen jublede, fem års tryk og usikkerhed var hævet. Glæden gav sig i aftenens løb mange udslag. Mørklægningsgardinerne blev revet ned, og levende lys sat i vinduerne. Sjældne flasker gemt til formålet kom frem, og somme hævder, at usædvanligt mange børn så dagens lys ni måneder senere. Men denne påstand afkræftes desværre af Statistisk Årbogs tørre tal. Sandt er det derimod, at en forretningsmand den 5. maj satte et skilt i vinduet med teksten: „Lukket på Grund af Glæde”. For langt den største del af alle danskere ude og hjemme var dette døgn i enhver henseende befrielsens.

Næste morgen rykkede modstandsgrupperne ud med armbind, bevæbnet med maskinpistoler og andre håndvåben for at opretholde ro og orden. Om formiddagen kom brigaden fra Sverige med færgen til Helsingør, hvorfra den straks tog til København. Kl. 16.30 landede i Kastrup Lufthavn 300 engelske soldater med den af SHAEF indsatte øverstkommanderende, general Richard Dewing. Den 7. maj kørte engelske styrker fra regimentet Royal Dragoons over grænsen ved Kruså. Overalt hilstes de kakiklædte soldater med jubel som et synligt tegn på, at nu var krigen slut for os.

Det var den ikke i Norge; først den 8. maj overgav tyskerne sig dér, og det var den heller ikke på Bornholm.

Læs videre om Befrielsen.

Find bøger