tallegeme

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

tallegeme, i matematik en delmængde L af de komplekse tals legeme, der er afsluttet under de fire klassiske regningsoperationer, dvs. hvis a og b tilhører L, vil også a+b, ab, ab og (for b ≠ 0) a/b tilhøre L. Således er mængden af alle komplekse tal, mængden af alle reelle tal samt mængden af alle rationale tal eksempler på tallegemer.

En særlig vigtig rolle i talteorien har de algebraiske tallegemer, der består af alle komplekse tal af formen q0+q1a+q2a2+ ∙∙∙ +qnan, hvor q0,q1, q2, ... ,qn er rationale tal, n er et naturligt tal, og a er et algebraisk tal, dvs. et tal, der er rod i et fra nulpolynomiet forskelligt polynomium med rationale koefficienter.

 

Find bøger

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Oprindelig forfatter
CUJe
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki