mestring

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

mestring, coping, fagudtryk anvendt om de strategier og fremgangsmåder, en person eller en familie bruger for at mestre, dvs. klare eller håndtere nye, svære og truende situationer.

Coping-begrebet er især udviklet af Richard S. Lazarus i 1980'erne som led i forståelsen af menneskelige reaktioner på stress. Udtrykket har senere vundet indpas ikke mindst i socialpsykologi og sundhedspsykologi.

Sædvanligvis bruges det i tilknytning til reaktioner på ulykker og belastninger som fx en nær slægtnings død eller fødsel af et handicappet barn. Måden at reagere på afhænger bl.a. af tidligere livserfaringer og oplevelser af svær stress.

En persons eller families mestring kan gå i retning af fleksible og positive handlestrategier, der omfatter både følelser, problemløsning og ændrede livsplaner, men kan også omfatte forsvarsreaktioner imod den opståede angst og sorg, hvor man fx overser eller idylliserer det skete for på den måde at kontrollere de følelsesmæssige reaktioner.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/08/2012
Ekspert
MKB
Oprindelig forfatter
MoHa
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki