klinisk immunologi

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

klinisk immunologi, lægevidenskabeligt speciale, der beskæftiger sig med immunologiens betydning for sygdomme. Faget omfatter bl.a. transfusionsmedicin, transplantationsimmunologi og immunologisk diagnostik. Transfusionsmedicin dækker blodbanksvirksomhed, fremstilling af blodprodukter, blodtypebestemmelser og sikring af forligelighed ved transfusion. Transplantationsimmunologi omfatter bl.a. bestemmelse af vævstype og sikring af forligelighed ved transplantation. Immunologisk diagnostik udføres ved medfødte og erhvervede immundefekter, autoimmunitet og leukæmi. Specialets laboratoriemetoder omfatter bl.a. genteknologi (molekylær immunologi), der i stigende grad anvendes til gendiagnostik, herunder typebestemmelse (flowcytometri), hvorved man fx kan inddele de hvide blodlegemer (leukocytter) i forskellige kategorier, herunder B- og T-lymfocytter. Faget yder lægelig rådgivning om immunologiske problemstillinger over for andre specialer. Det videnskabelige område dækker bl.a. immunsystemets funktion og dets betydning i forsvaret mod infektioner og for opståen af sygdom, herunder immundefekter, autoimmunitet og allergi. Faget dækker også vaccination og kræftimmunologi. Der findes klinisk-immunologiske afdelinger på Rigshospitalet, Odense og Århus Universitetshospitaler samt Aalborg Sygehus.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
31/01/2009
Ekspert
KBen
Oprindelig forfatter
ASvej
31/01/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki