Dagen i dag 24. april 2015Se alle dagen i dag

 • 2006Nepal
 • 1990Hubble-teleskopet
 • 1955Klaus Riskær Pede...
 • 1920Jørgen Clevin
 • 1904Willem de Kooning
 • 1731Daniel Defoe
 • Polfoto/Binod Joshi
  2006 - Nepal

  Gyanendra, konge af Nepal, genindsatte parlamentet, som han opløste i 2002. Forud for genindsættelsen var der massive landsdækkende protester. Siden flerpartidemokratiets indførelse i 1990, og særligt efter maoisternes oprør fra 1996, har Nepal befundet sig i en konstant politisk krise.

 • ESA/NASA
  1990 - Hubble-teleskopet

  Den astronomiske forskningssatellit Hubble-teleskopet blev opsendt. Teleskopet kredser om Jorden i 600 km højde og sender billeder af Universet tilbage til Jorden. Astronauter har gennemført fire servicebesøg på teleskopet.

 • 1955 - Klaus Riskær Pedersen

  Den danske finansmand og EU-parlamentariker Klaus Riskær Pedersen blev født. Han opbyggede i 1980'erne et finansimperium og senere internetudbyderen Cybercity. Han er flere gange blevet dømt for mandatsvig og bedrageri.

 • 1920 - Jørgen Clevin

  Den danske tegner og forfatter Jørgen Clevin blev født. Clevin er mest kendt for sine børne- og ungdomsudsendelser i radio og tv, hvor han opfordrede lyttere og seere i alle aldre til at klippe, klistre og tegne med. Clevin døde i 1993.

 • 1904 - Willem de Kooning

  Den nederlandsk-amerikanske billedkunstner Willem de Kooning blev født. Han var en af de betydeligste repræsentanter for abstrakt ekspressionisme. Han malede bl.a. kvindeskikkelser med blottede tænder i grelle farvesammensætninger. Kooning døde i 1997.

 • AKG
  1731 - Daniel Defoe

  Den britiske forfatter Daniel Defoe døde, ca. 71 år gammel. Han skrev politiske skrifter, som bragte ham i både gabestok og gældsfængsel, før han skrev romanen Robinson Crusoe, der har sikret ham en varig plads i litteraturhistorien.

Aktuel baggrundsviden

Vesuv. Fotografi fra Napolibugten med Vesuvs kegle i horisonten.

Vesuv. Fotografi fra Napolibugten med Vesuvs kegle i horisonten.

TEMA: MIDDELHAVET

Middelhavet er farvandet mellem Europa og Afrika. Det er 2,5 mio. km2 stort. Middeldybden er 1500 m, den største dybde 5015 m. Gennem Gibraltarstrædet har Middelhavet forbindelse til Atlanterhavet; Bosporusstrædet i øst er forbindelse til Sortehavet. Floderne Nilen, Rhône og Po har deres udmunding i Middelhavet. Saltholdigheden i havet er høj, 39,1 ‰ mod øst.

Middelhavsområdet har lange, varme og tørre somre og regnfulde vintre med store lokale variationer pga. de mange foldebjerge, der omkranser farvandet (Atlasbjergene, Alperne, Appenninerne mfl.).

Bjergene er dannet under den alpine foldning ved kollision mellem Den Afrikanske Plade og Den Eurasiske Plade; i den forbindelse opstod der en sænkning og dannelse af ny oceanbund bag kollisionszonen: det nuværende Middelhav. I det tektonisk urolige område sker der stadig mange pladeforskydninger, hvilket forårsager hyppige og kraftige jordskælv samt betydelig vulkansk aktivitet (bl.a. Vesuv og Etna).

Middelhavet var i antikken verdens centrum og en væsentlig baggrund for både fønikernes, grækernes og romernes ekspansion; senere også for araberne. Med Suezkanalen (1869) blev farvandet bindeled mellem Europa og Østen.

Middelhavet har fortsat geopolitisk betydning, fx som søvejen mellem Europa og Nordafrika og som transportrute til Europa og USA for den olie, der produceres i områderne fra Egypten til Kasakhstan.

Læs meget mere om Middelhavet.

Find bøger