/pre, function 'web.xml' failed with response:

async operation has not finished

Aktuel baggrundsviden

/div/div/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished

TEMA: KOMMA

I nogle situationer har komma en meget vigtig funktion, når en sætnings betydning afhænger af, hvor det lille skilletegn sættes. Det ses af sætningsparret "Så spiser vi, bedstemor!" og "Så spiser vi bedstemor!", hvor den sidste sætning leder tankerne hen på kannibalisme.

Ofte er kommaet dog ikke betydningsskabende, og meningen bag en sætning vil let kunne forstås, uanset hvilket kommasystem der anvendes.

Op til årtusindeskiftet blev det fremherskende grammatiske kommasystem justeret i anerkendelse af udfordringerne ved det eksisterende system. Kun et fåtal af danskerne beherskede kommaet fuldt ud, og kommasætning uden bagvedliggende grammatisk analyse gav mange fejl.

Hører "efter" til hovedsætning eller ledsætning?
Hovedsætning Han blev meget ivrig efter, at du skulle gå.
Ledsætning Han blev meget ivrig, efter at du var gået.

Der indførtes et enhedskomma, der skulle sørge for, at tekstens indholdsmæssige afgrænsning vejede tungere end mekaniske regler. Startkomma foran ledsætninger blev fjernet, men dette komma blev genindført som valgfrit komma i 2004.

Det gældende kommasystem stiller andre krav til folks analyseevner. Selvom man kan sætte færre kommaer, skal man fx holde styr på, hvad der er en ledsætning, og om en ledsætning er sideordnet til eller en del af en anden ledsætning.

Som hovedregel skal der sættes slutkomma, når en sætning indledes med en ledsætning.

Idiotkomma
Forkert * Jeg ved ikke hvem, der kommer.
Rigtigt Jeg ved ikke, hvem der kommer.

I 2015 drøfter Dansk Sprognævns bestyrelse, hvordan kommareglerne fungerer i praksis, efter kommaet igen har været fremme i den offentlige debat.

Læs mere om kommatering.

Slutkomma

Hvorfor hun er forsinket, ved vi ikke.

Startkomma

Vi ved ikke, hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet.

Man siger, at det bliver regnvejr, når svalerne flyver lavt.

Vi havde godt hørt, at han er svær at samarbejde med, da vi opstillede ham til bestyrelsen.

Startkomma udeladt

Vi ved ikke hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet.

Man siger at det bliver regnvejr når svalerne flyver lavt.

Vi havde godt hørt at han er svær at samarbejde med, da vi opstillede ham til bestyrelsen.

/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished
/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished
/pre, function 'web.xml' failed with response:
async operation has not finished

Find bøger