Dagen i dag 5. august 2015Se alle dagen i dag

 • 1984Richard Burton
 • 1962Marilyn Monroe
 • 1962Nelson Mandela
 • 1960Burkina Faso
 • 1914verdenskrigene (1...
 • 1897Aksel Larsen
 • 1895Friedrich Engels
 • 1737J.F. Struensee
 • 1984 - Richard Burton

  Den britiske skuespiller Richard Burton døde, 58 år gammel. Siden 1950'erne havde han optrådt i Hollywood. Han dannede flere gange par med kollegaen Elizabeth Taylor, både privat og professionelt.

 • Polfoto
  1962 - Marilyn Monroe

  Den amerikanske skuespiller Marilyn Monroe døde, 36 år gammel. Hun var en af filmens store stjerner og et legendarisk sexsymbol. Hun medvirkede i bl.a. Ingen er fuldkommen. Det guddommelige anstrøg i Marilyn Monroes figur gør hende til en moderne myte.

 • Polfoto/AFP
  1962 - Nelson Mandela

  Nelson Mandela, der fra 1950'erne var en ledende skikkelse i Sydafrikas største befrielsesbevægelse, ANC, blev fængslet. Først i 1990 blev han atter løsladt. Efter frigivelsen ledede han ANCs delegation i forhandlingerne med Sydafrikas regering om afskaffelse af apartheid.

 • Hanne Adriansen
  1960 - Burkina Faso

  Burkina Faso blev selvstændigt. Området var tidligere under fransk kontrol. Siden har der været adskillige kup i det meget fattige land, som beskyldes for omfattende menneskerettighedskrænkelser.

 • Det Kongelige Bibliotek
  1914 - verdenskrigene (1. Verdenskrig)

  Den danske regering bøjede sig for et tysk pres og lod udlægge søminer i danske farvande med stiltiende britisk accept, selvom Danmark var folkeretligt forpligtet til at holde dem åbne. Danmark opretholdt sin neutralitet under hele 1. Verdenskrig.

 • Folketinget/Knud Jacobsen
  1897 - Aksel Larsen

  Den danske politiker Aksel Larsen blev født. Han var medlem af Folketinget i tre perioder, 1932-43 og 1945-58 og 1958-72, de første to perioder for Danmarks Kommunistiske Parti, den sidste for Socialistisk Folkeparti, som han var medstifter af og formand for frem til 1968. Larsen døde i 1972.

 • AKG
  1895 - Friedrich Engels

  Den tyske socialistiske teoretiker og politiker Friedrich Engels døde, 74 år gammel. Han var tidligt optaget af kapitalismens følger, som han bl.a. beskrev i Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Sammen med Karl Marx skrev han bl.a. Det Kommunistiske Manifest.

 • 1737 - J.F. Struensee

  Den tyske læge og statsmand Johann Friedrich Struensee blev født. Han blev livlæge for den sindssyge danske konge Christian 7. og fik betydelig politisk indflydelse. Struensee døde i 1772 på Østre Fælled ved halshugning.

Aktuel baggrundsviden

H.C. Andersen. Fotografi fra København, 1862.

H.C. Andersen. Fotografi fra København, 1862.

Dagens artikel: H.C. Andersen

I H.C. Andersens forfatterskab slog samtidsromanen igennem, og han skabte nye fortælleformer, som revolutionerede fortællesproget. Med ham tager den moderne danske prosa sin begyndelse.

Hans Christian Andersen (1805-75) kom fra samfundets bund. Faderen Hans Andersen var skomager i Odense, moderen Anne Marie Andersdatter, som havde en datter uden for ægteskab, ernærede sig med skiftende arbejde som tjenestepige, amme og lignende. Hans og Anne Marie blev trolovet den 5. januar 1805, gift den 2. februar, og den 2. april kom sønnen Hans Christian til verden.

Ifølge H.C. Andersens egne udsagn var hjemmet fattigt, men rent og ordentligt, barndommen lykkelig. Den blide og belæste fader vakte sønnens interesse for digtningens verden, og Hans Andersens død i 1816 var en katastrofe, også socialt. Hans Christian modarbejdede imidlertid effektivt sin forarmede moders forsøg på at sætte ham i arbejde i lighed med de andre fattigmandsbørn. Han ville væk fra den sociale fortabelse, og det kom han. Et halvt år efter konfirmationen forlod han Odense. Moderen endte i 1825 som fattiglem og døde i 1833, mens sønnen var på sin første store udenlandsrejse.

Læs videre om H.C. Andersen i Dansk litteraturs historie, i Historien om Børnelitteratur, i Dansk Biografisk Leksikon og i Den Store Danske Encyklopædi.