økologiske entreprenører

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Indholdsfortegnelse

Økologiske entreprenører. Bæverdæmning. Bævere har bygget en dæmning, så der er opstået en lille sø med meget sumpede omgivelser.

økologiske entreprenører, dyr og planter, som forandrer deres omgivelser i en sådan grad, at det ændrer livsbetingelserne for både dem selv og andre organismer. Det sker i stor skala, fx af de planktonalger og andre organismer med fotosyntese, der har skabt en iltrig atmosfære. De gjorde det muligt for organismer at udvikle det effektive aerobe stofskifte og kolonisere den faste jord. Et eksempel i en mindre skala er den gule engmyre (Lasius flavus), der bygger små høje på strandenge. På højene er der et anderledes dyre- og planteliv end i de lavere omgivelser, fordi de ikke så hyppigt bliver oversvømmet.

En af de mest kendte økologiske entreprenører er bæveren, der virkelig kan forandre et helt landskab. Det kan man også følge i Danmark, idet bæveren nu udfolder sit entreprenørarbejde i Klosterhede Plantage i Nordvestjylland. I løbet af få år har bæverne forandret små grøfter og bække i Klosterheden til sumpe og småsøer. Således har bæveren skabt en mere varieret natur med levesteder for flere arter end før. Med i billedet hører, at andre arters levesteder indskrænkes.

Økologiske entreprenører. Havørred, han og hun, på gydebanken. Akvarel af Lars Østergaard Jensen.

Det gælder fx de insekter og de ørreder, der levede på en grusbund, der nu er blevet til mudderbund i en ny sø. Et alternativ til at lade bæveren lave dette nye landskab er at bygge dæmningerne med vore egne entreprenørmaskiner.

En af vandløbets økologiske entreprenører er ørreden, der gennemgraver vandløbets grusbund, når den lægger sine æg. Det løsner og renser gruset, så der kan sive iltrigt vand ned til æggene og til de mange smådyr, der lever hernede. Uden ørreder vil bunden cementere. Yderligere efterlader ørreden det opgravede grus som en pukkel på vandløbsbunden, hvor strømmen skaber overtryk på forsiden og undertryk på bagsiden. Det er denne trykforskel, som sender en vandstrøm gennem gruset.

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.

© Dette billede må du ...

Økologiske entreprenører. Bæverdæmning. Bævere har bygget en dæmning, så der er opstået en lille sø med meget sumpede omgivelser.

© Dette billede må du ...

Økologiske entreprenører. Bæverdæmning. Bævere har bygget en dæmning, så der er opstået en lille sø med meget sumpede omgivelser.

Viser 2 af 2 billeder | Tilbage til billedgalleri

Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
21/10/2009
Ekspert
BLMa
Oprindelig forfatter
BLMa
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki