Dagen i dag 27. februar 2015Se alle dagen i dag

 • 1989Konrad Lorenz
 • 1973Wounded Knee
 • 1936Ivan Pavlov
 • 1933Rigsdagsbranden
 • 1923Dexter Gordon
 • 1913Paul Ricœur
 • 1902John Steinbeck
 • 1617Stolbovofreden
 • 1989 - Konrad Lorenz

  Den østrigske zoolog Konrad Lorenz døde, 85 år gammel. Lorenz var en af adfærdsbiologiens grundlæggere. Han arbejdede bl.a. med menneskets adfærd, især det biologiske grundlag for socialadfærd og aggression. Han fik nobelprisen i 1973.

 • 1973 - Wounded Knee

  American Indian Movement besatte Wounded Knee-området i South Dakota i protest mod den måde, indianere blev behandlet på i USA. Efter 70 dage nedlagde aktivisterne deres våben mod et løfte om forhandling.

 • Gyldendal
  1936 - Ivan Pavlov

  Ivan Pavlov, russisk fysiolog, døde, 86 år gammel. Han studerede bl.a. indlæring hos dyr og er kendt for sine forsøg med hundes savlen i forventning om mad ved lyden af en klokke, en indlært betinget refleks. Pavlov fik nobelprisen i 1904.

 • 1933 - Rigsdagsbranden

  Rigsdagsbygningen i Berlin blev ødelagt af en påsat brand, ca. en måned efter Adolf Hitlers magtovertagelse. Den hollandske anarkist M. van der Lubbe blev dømt og henrettet for ildspåsættelsen. Hans motiv var sandsynligvis politisk.

 • 1923 - Dexter Gordon

  Den amerikanske jazzsaxofonist Dexter Gordon blev født. Han var en af beboppens første og mest selvstændige tenorsaxofonister. Han døde i 1990.

 • 1913 - Paul Ricœur

  Den franske filosof Paul Ricœur blev født. Han beskæftigede sig især med fortolkning (hermeneutik) af den eksistentielle erfarings symboler, metaforer og fortællinger. Han døde i 2005.

 • Gyldendal
  1902 - John Steinbeck

  Den amerikanske forfatter John Steinbeck blev født. Blandt hans mest kendte værker er Mus og mænd, Vredens druer og Øst for Paradis. Steinbeck fik nobelprisen i litteratur i 1962 og døde i 1968.

 • 1617 - Stolbovofreden

  Stolbovofreden blev indgået, en russisk-svensk fredsaftale, der afsluttede krigen 1609-17. Aftalen afskar Rusland fra Østersøen, hvilket først ændredes efter Den Store Nordiske Krig.

Aktuel baggrundsviden

TEMA: KOMMA

I nogle situationer har komma en meget vigtig funktion, når en sætnings betydning afhænger af, hvor det lille skilletegn sættes. Det ses af sætningsparret "Så spiser vi, bedstemor" og "Så spiser vi bedstemor!", hvor den sidste sætning leder tankerne hen på kannibalisme.

Ofte er kommaet dog ikke betydningsskabende, og meningen bag en sætning vil let kunne forstås, uanset hvilket kommasystem der anvendes.

Op til årtusindeskiftet blev det fremherskende grammatiske kommasystem justeret i anerkendelse af udfordringerne ved det eksisterende system. Kun et fåtal af danskerne beherskede kommaet fuldt ud, og kommasætning uden bagvedliggende grammatisk analyse gav mange fejl.

Hører "efter" til hovedsætning eller ledsætning?
Hovedsætning Han blev meget ivrig efter, at du skulle gå.
Ledsætning Han blev meget ivrig, efter at du var gået.

Der indførtes et enhedskomma, der skulle sørge for, at tekstens indholdsmæssige afgrænsning vejede tungere end mekaniske regler. Startkomma foran ledsætninger blev fjernet, men dette komma blev genindført som valgfrit komma i 2004.

Det gældende kommasystem stiller andre krav til folks analyseevner. Selvom man kan sætte færre kommaer, skal man fx holde styr på, hvad der er en ledsætning, og om en ledsætning er sideordnet eller en del af en anden ledsætning.

Som hovedregel skal der dog sættes slutkomma, når en sætning indledes med en ledsætning.

Idiotkomma
Forkert * Jeg ved ikke hvem, der kommer.
Rigtigt Jeg ved ikke, hvem der kommer.

I 2015 drøfter Dansk Sprognævns bestyrelse, hvordan kommareglerne fungerer i praksis, efter kommaet igen har været fremme i den offentlige debat.

Læs mere om kommatering.

Slutkomma

Hvorfor hun er forsinket, ved vi ikke.

Startkomma

Vi ved ikke, hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet.

Man siger, at det bliver regnvejr, når svalerne flyver lavt.

Vi havde godt hørt, at han er svær at samarbejde med, da vi opstillede ham til bestyrelsen.

Startkomma udeladt

Vi ved ikke hvilke af de nye elever der kommer i elevrådet.

Man siger at det bliver regnvejr når svalerne flyver lavt.

Vi havde godt hørt at han er svær at samarbejde med, da vi opstillede ham til bestyrelsen.

Find bøger