subsidier

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

subsidier, (af lat. subsidium 'hjælp'), inden for økonomisk teori et tilskud fra det offentlige til reduktion af salgsprisen for en vare. Baggrunden for, at der ydes subsidier, kan være hensynet til at opnå den bedst mulige fordeling i samfundet, således som det er tilfældet i forbindelse med tilskud til miljørigtig produktion, eller der kan være tale om et hensyn til særlige befolkningsgruppers sociale situation, se indkomstoverførsler. Desuden kan offentlige subsidier gives som tilskud til medicin. Dette offentlige tilskud kan ses som en forsikringsydelse, idet der dækkes en del af de udgifter, der opstår ved en uventet hændelse, nemlig sygdom. I den økonomiske debat vil man undertiden se begrebet subsidier brugt også i bredere forstand om statsstøtte til erhverv i almindelighed. Om juridiske regler mht. statsstøtte, se EU (6.4. konkurrencepolitik).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
02/02/2009
Ekspert
BentGreve
Oprindelig forfatter
HKei
02/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki