Dagen i dag 27. april 2015Se alle dagen i dag

 • 1994Sydafrika
 • 1992Serbien og Monten...
 • 1944Thomas Koppel
 • 1925radio
 • 1916Johannes Sløk
 • 1791Samuel Morse
 • 1521Fernando de Magellan
 • Polfoto/AP
  1994 - Sydafrika

  Det første demokratiske valg afholdes i Sydafrika, og Nelson Mandela blev valgt til præsident. Apartheid blev praktiseret ved lov i landet 1950-93. Den sydafrikanske regering påbegyndte i slutningen af 1980'erne afviklingen af den førte politik.

 • Polfoto/Darko Vojinovic
  1992 - Serbien og Montenegro

  Serbien og Montenegro dannede Forbundsrepublikken Jugoslavien. Den blev i 2003 afløst af den løsere union Serbien og Montenegro. I 2006 blev unionen mellem Serbien og Montenegro opløst.

 • 1944 - Thomas Koppel

  Den danske komponist og pianist Thomas Koppel blev født. Han skrev flere symfoniske værker, før han gik over til rocken. Han var medlem af gruppen Savage Rose og komponerede musikken til balletten Dødens Triumf. Koppel døde i 2006.

 • 1925 - radio

  Statsradiofonien begyndte at sende radioudsendelser. Staten havde tildelt sig selv monopol på radiospredning i Danmark. Udsendelserne bestod i de første år primært af klassisk musik, foredrag og gudstjenester samt nyheder i form af nyhedstelegrammer fra Pressens Radioavis.

 • 1916 - Johannes Sløk

  Den danske teolog, idéhistoriker og filosof Johannes Sløk blev født. Han deltog energisk i samfundsdebatten og udgav en række bøger om religions- og idéhistorie. Desuden oversatte og kommenterede han 13 af Shakespeares skuespil. Sløk døde i 2001.

 • Danmarks Tekniske Museum
  1791 - Samuel Morse

  Den amerikanske opfinder Samuel Morse blev født. Han var en af grundlæggerne af den elektriske telegrafi, og til brug herfor udviklede han morsealfabetet. Morse døde i 1872.

 • Scala
  1521 - Fernando de Magellan

  Den portugisiske søfarer Fernando de Magellan blev dræbt af indfødte på Filippinerne. Han var født i ca. 1480 og var den første, der stod i spidsen for en jordomsejling. Han nåede hverken det oprindelige mål, Molukkerne, eller at sejle hele vejen rundt om Jorden.

Aktuel baggrundsviden

Vesuv. Fotografi fra Napolibugten med Vesuvs kegle i horisonten.

Vesuv. Fotografi fra Napolibugten med Vesuvs kegle i horisonten.

TEMA: MIDDELHAVET

Middelhavet er farvandet mellem Europa og Afrika. Det er 2,5 mio. km2 stort. Middeldybden er 1500 m, den største dybde 5015 m. Gennem Gibraltarstrædet har Middelhavet forbindelse til Atlanterhavet; Bosporusstrædet i øst er forbindelse til Sortehavet. Floderne Nilen, Rhône og Po har deres udmunding i Middelhavet. Saltholdigheden i havet er høj, 39,1 ‰ mod øst.

Middelhavsområdet har lange, varme og tørre somre og regnfulde vintre med store lokale variationer pga. de mange foldebjerge, der omkranser farvandet (Atlasbjergene, Alperne, Appenninerne mfl.).

Bjergene er dannet under den alpine foldning ved kollision mellem Den Afrikanske Plade og Den Eurasiske Plade; i den forbindelse opstod der en sænkning og dannelse af ny oceanbund bag kollisionszonen: det nuværende Middelhav. I det tektonisk urolige område sker der stadig mange pladeforskydninger, hvilket forårsager hyppige og kraftige jordskælv samt betydelig vulkansk aktivitet (bl.a. Vesuv og Etna).

Middelhavet var i antikken verdens centrum og en væsentlig baggrund for både fønikernes, grækernes og romernes ekspansion; senere også for araberne. Med Suezkanalen (1869) blev farvandet bindeled mellem Europa og Østen.

Middelhavet har fortsat geopolitisk betydning, fx som søvejen mellem Europa og Nordafrika og som transportrute til Europa og USA for den olie, der produceres i områderne fra Egypten til Kasakhstan.

Læs meget mere om Middelhavet.

Find bøger