Klagenævnet for Udbud

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Klagenævnet for Udbud, nævn, etableret 1991 med det formål at sikre en hurtig og effektiv behandling af klager over offentlige myndigheders håndtering af EU's udbuds- og kontraheringsforskrifter - herunder visse fællesskabsretlige traktatspørgsmål. Klagenævnet blev etableret ved lov som en uafhængig administrativ indsats med klare domstolslignende træk.

Nævnet behandler desuden klager over tilsidesættelser af Lov om Tilbudsindhentning (kendt som Tilbudsloven vedr. visse bygge- og anlægs-, vare- og tjenesteydelseskontrakter i Danmark - ofte noget misvisende betegnet som "Licitationslovens afløser"), ifølge denne lovs § 13. 

Klagenævnet består dels af et formandsskab af juridiske dommere, dels af et antal sagkyndige personer. Medlemmerne udpeges af økonomi- og erhvervsministeren for en periode på fire år. Enhver, der mener sig udbudsretligt krænket og som har en retlig relevant interesse i en given udbudsforretning eller dens håndtering, kan dog gå direkte til de almindelige domstole og få prøvet spørgsmålet.

Omkostningerne ved at indgive en klage til Klagenævnet er dog typisk betydeligt mindre - og ofte vil domstolenes prøvelse derfor i praksis netop have karakter af en efterprøvelse af afgørelser fra Klagenævnet for Udbud.

Nævnets centrale beføjelser (hvis ikke klagen afvises) er: Annullering af ulovlige beslutninger, pålæg om lovliggørelse af udbudsforretninger samt pålæg til udbyder om at betale erstatning. Herudover kan nævnet i særlige tilfælde give klagen opsættende virkning.

Nævnets grundlag kan studeres nærmere under Lov om klagenævnet for udbud (31. maj 2002) med tilhørende nævnsbekendtgørelse (nr. 602 af 26. juni 2002). 

 

 

 

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 2 forfattere
Redaktionen
04/06/2010
Eric Boesgaard
04/06/2009
Ekspert
kimbrer
Oprindelig forfatter
Eric Boesgaard
04/06/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki