Schengenaftalen

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Schengenaftalen, startede som et mellemstatsligt samarbejde mellem EU-landene med undtagelse af Storbritannien og Irland samt Bulgarien og Rumænien.

Samarbejdet indledtes i 1985, da Belgien, Holland, Luxembourg, Frankrig og Vesttyskland i den luxembourgske by Schengen indgik en aftale om fri bevægelighed, dvs. ophævelse af grænsekontrollen, for personer, der krydser landegrænser mellem Schengenlande eller rejser mellem luft- og søhavne i lande, der er medlemmer af samarbejdet.

Konventionen blev siden tiltrådt af Italien (1990), Spanien og Portugal (1991), Grækenland (1992), Østrig (1995) og Sverige, Finland, Danmark (1996), Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn, Slovenien og Malta ( alle i 2007 ). Norge, Island, Schweiz og Lichtenstein er ligeledes signatarer. Tilslutningen til Schengenaftalen har ingen betydning for Den Nordiske Pasunion (se pas), der stadig er gældende. Der er med andre ord nu 22 lande i Schengen-samarbejdet ( 2012 ).

Grænsekontrollen ved Schengenlandenes yderste grænser skærpes som et modstykke til den frie bevægelighed for personer mellem Schengenlandene. Medlemslandene skal derfor foretage grænsekontrol ved de ydre grænser efter ensartede regler, og der etableres et tættere politisamarbejde for at bekæmpe international kriminalitet og modvirke illegal indvandring. Schengenaftalen er med Amsterdamtraktaten indarbejdet i EU-samarbejdet.

Schengen-reglerne er bindende fra tiltrædelsesdatoen 1.5.2004 for de ti lande, der blev optaget i EU ved Østudvidelsen.  Og som ovenfor nævnt blev 9 af de nye EU lande fuldgyldige medlemmer fra december 2007. Cypern, Bulgarien og Rumænien er endnu ikke medlemmer.

Storbritannien og Irland deltager kun i visse dele af Schengensamarbejdet, nemlig det politimæssige og retlige samarbejde om straffesager, bekæmpelse af narkotika og etableringen af Schengeninformationssystemet, SIS, som giver medlemslandene adgang til oplysninger om visse kategorier af personer og genstande.

EU-oplysningens hjemmeside om Schengenaftalen

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste 3 forfattere
kimbrer
07/02/2012
Fennoscandia
29/04/2011
Redaktionen
29/04/2011
Ekspert
kimbrer
Oprindelige forfattere
AGS
01/02/2009
PNed
01/02/2009

© Gyldendal 2009-2014 - Powered by MindTouch Deki