Ludwig Feuerbach

Verificeret
Artiklens indhold er godkendt af redaktionen.

Ludwig Feuerbach, 1804-1872, tysk filosof; søn af juristen Paul Johann Anselm von Feuerbach. Ludwig Feuerbach var elev af G.W.F. Hegel, men frigjorde sig tidligt fra den hegelske idealisme og udviklede et materialistisk standpunkt, som i 1840'erne gjorde ham til en ledende skikkelse på hegelianismens venstrefløj, "unghegelianerne", der også rummede skikkelser som Karl Marx og D.F. Strauss.

I sit hovedværk Das Wesen des Christentums (1841, Kristendommens væsen) fremsætter Ludwig Feuerbach en antropologisk religionsopfattelse. Menneskets forestilling om Gud som visdom, godhed og kærlighed er projektioner af dets egen længsel og higen, og i de egenskaber, som det tillægger Gud, ses kun de egenskaber, som det selv sætter højest.

Når mennesket tilbeder Gud, dyrker det i fremmedgjort form sine egne idealer, som det ikke ser mulighed for at realisere i virkelighedens verden; når mennesket indser dette, forsvinder troen på Gud, og dets forhold til medmennesket bliver ideelt.

Ludwig Feuerbach er i vore dage især kendt på grund af Karl Marx' kritik i de berømte Teser om Feuerbach (skrevet 1845, udg. 1888). På sine gamle dage udviklede Feuerbach sig til en renlivet materialist.

Selv menneskets bevidsthed og fornuft betragtede han udelukkende som et produkt af de ydre materielle vilkår. Dette formulerede han vulgært som "Der Mensch ist, was er ißt", 'Mennesket er, hvad det spiser'.

Dette slogan stammer fra hans anmeldelse 1851 af Jacob Moleschott Lehre der Nahrungsmittel. Für das Volk (1850, Ernæringslære for folket) og er gentaget i et af Ludwig Feuerbachs sidste værker, Gottheit, Freiheit und Unsterblichkeit (1866).

 

Find bøger

   
   Find Lydbøger
hos Storytel
   Find bøger
bogpriser.dk
   Studiebøger
pensum.dk
   Læs e-bøger
hos Ready

 

Hvad er et tag? Tags er artiklens nøgleord. Artikler med et fælles tag findes ved at klikke på tagget. Når du er logget ind, kan du tilføje tags og dermed skabe sammenhænge.
Nyhedsbrev

Om artiklen

Seneste forfatter
Redaktionen
01/05/2014
Ekspert
Brahde
Oprindelig forfatter
CB-P
30/01/2009

© Gyldendal 2009-2015 - Powered by MindTouch Deki